Індивідуальний план роботи доцента кафедри фізики Волосюк М.А.

(з 12 березня по 3 квітня 2020 р)
під час карантину
The KHNADU logo for the news section
  1. Дистанційне навчання  доц.Волосюк М.А. групи студентів М-16-19 за матеріалом лекцій 2-7,2-8,2-9 та практичних занять 4, 5.
    Матеріали надсилаються електронною поштою старості групи Ел Уакілі Суфіану. На протязі карантину здійснюється контроль та керування навчальним процесом on-line.
  2. Написання і підготовка до публікації наукової статті у фахових виданнях України.
  3. Написання і підготовка до публікації тез доповіді на міжнародній конференції.
  4. Підготовка до проведення лекційних та практичних занять.

To top