Фізика у сучасному жітті

Фізика досліджує  загальні властивості матерії та явищ, а також виявляє загальні закони,  які керують цими явищами.

Фізику вважають однією з найбільш фундаментальних наук. Всі інші природничі науки (хімія, геологія, біологія тощо) мають справу з певними різновидами матеріальних систем, які підкоряються законам фізики. Наприклад, властивості хімічних речовин визначаються властивостями молекул та атомів, які їх складають, а ці властивості досліджують в таких галузях фізики, як квантова механіка, термодинаміка та електромагнетизм.

Всі технологічні досягнення людства базуються на результатах фізичних досліджень. Завдяки відкриттю законів термодинаміки отримали розвиток парові машини, що дало потужний поштовх до промислової революції. Пізніше ці закони стали підґрунтям для створення двигунів внутрішнього згоряння. Завдяки відкриттю та вивченню електрики люди користуються штучним освітленням, їх життя полегшують незліченні електричні пристрої. Дослідження фізиками електричних розрядів привело до відкриття радіозв’язку. Саме завдяки фізичним дослідженням у всьому світі користуються інтернетом і мобільними телефонами.

Без фізики не були б можливі і космічні польоти. Завдяки відкриттю Ісааком Ньютоном закону всесвітнього тяжіння з’явилася можливість розрахувати силу, необхідну для виведення космічного корабля на орбіту Землі. Знання законів небесної механіки дозволяє запущеним із Землі автоматичним міжпланетним станціям успішно досягати інших планет, долаючи мільйони кілометрів і точно виходячи до призначеної мети.

Важливо також вказати на глибокий взаємозв'язок фізики й техніки. Розвиток техніки сприяє проведенню фізичних досліджень і, навпаки, відкриті вченими нові явища або закони стають потужним стимулом для розвитку техніки. Так, відкриття явища електромагнітної індукції привело до створення цілого прикладного напряму у фізиці — електрофізики, яка потім відокремилася від фізичної науки в самостійну галузь технічних знань — електротехніку. Подібну закономірність виникнення нових технічних напрямів з відповідних галузей фізики можна простежити при вивченні багатьох розділів курсу фізики.

 Фізика у житті сучасної людини присутня повсюди, вона так чи інакше керує нашим повсякденним життям. Наприклад, для перевірки дотримання швидкісного режиму поліція часто використовує радари, які працюють за принципом ефекту Доплера. Він полягає у зміні висоти звуку, коли джерело звуку рухається відносно слухача.  

Вивчаючи роботу автомобіля, людина має розуміти закони механіки, знати термодинаміку роботи двигуна, аеродинаміку, електрику і магнетизм.

У своїй професійній діяльності інженер так чи інакше опирається на досягнення фундаментальної та прикладної фізики. Це означає, що окрім актуальних професійних знань він повинен володіти певним рівнем ерудиції в частині розуміння сучасних трендів розвитку науки, техніки і технологій.

Без перебільшення можна сказати, що все людство надіється на фізику в розв’язку його глобальних проблем, а саме: у створенні нових екологічно чистих джерел енергії, у збереженні навколишнього середовища, у роботизації важких і небезпечних технологічних процесів, у контролі і покращені кліматичних умов на Землі і т. д. .