Кафедра ТЕСА отримала сертифікат про акредитацію освітньої програми "Автомобільний транспорт"

За рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 4135 від 28.04.2023 р. Харківському національному автомобільно-дорожньому університету видано сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми " Автомобільний транспорт" за спеціальністю        274 "Автомобільний транспорт " першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Строк дії сертифіката до 01.07.2028 р.  


To top