Призначення лабораторії

Лабораторія створена з метою контролю якості застосовуваних в Україні палив, мастил та інших експлуатаційних матеріалів на автомобільному транспорті вітчизняного і зарубіжного виробництва. 
Лабораторія зареєстрована в системі Укрстандарта, яка надає право на проведення вимірювань у сфері торговельно-комерційних операцій і охорони навколишнього середовища. Лабораторія є госпрозрахунковою організацією. У своїй діяльності лабораторія керується законодавством України, нормативними та методичних документів.

Реалізація політики в області якості випробувань досягається:
 • впровадженням і постійно удосконалюють системи якості випробувань;
 • проведення єдиної для лабораторії технічної політики при підготовці і проведенні випробувань; 
 • суворим дотриманням встановленого порядку експлуатації і технічного обслуговування випробувального, вимірювального і контрольного обладнання; 
 • використання сформованої системи забезпечення точності вимірювань;
 • уніфікації метрологічного, методичного та технологічного забезпечення випробувань; 
 • встановленням і розділенням відповідальності і повноважень виконавців;
 • удосконалення системи підготовки та перепідготовки персоналу;
 • забезпеченням захисту прав власності замовника та забезпеченням конфіденційності отриманої від нього інформації; 
 • забезпеченням оперативного проведення коригувальних впливів при виявленні невідповідності у процесі випробувань;
 • забезпеченням своєчасного управління та актуалізації чинних нормативно-технічних документів з випробувань.

Область діяльності лабораторії

Лабораторія займається випробуваннями палив, моторних мастил та інших експлуатаційних матеріалів, які застосовуються на автомобільному транспорті. 

Випробувально-аналітична лабораторія з дослідження палив і експлуатаційних матеріалом має право виконувати такі роботи: 

 • перевірку фізико-хімічних показників якості палив, моторних і пластичних мастил, гальмівних, амортизаційних та охолоджувальних рідин; 
 • проведення випробувань впливу різних присадок і сумішей на зміну якості палив і моторних олій; 
 • проведення дорожніх і стендових випробувань за впливом нових присадок і домішок до бензину і моторних мастил на експлуатаційні показники автомобіля. 

Примірний перелік продукції випробувань, які можна виконати на базі лабораторії: 

 • палива моторні: бензини, дизельні палива; 
 • моторні масла: для карбюраторних двигунів, для дизельних двигунів;
 • пластичні змащення: консерваційні, синтетичні; 
 • технічні рідини: антифрикційні; охолоджуючі. 

Лабораторія також може проводити випробування відповідної продукції, що використовується в інших сферах промисловості для обладнань на базі ДВЗ та автомобільної техніки.