16 жовтня пройшло засідання секції "Моделювання робочих процесів і конструкцій"

16 жовтня на кафедрі пройшло засідання секції "Моделювання робочих процесів і конструкцій" міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні".

Роботи, що були заслухані на секції охоплювали такі питання: математичне моделювання течій рідин та газів у каналах різних машин; тривимірне моделювання за допомогою сучасних комп'ютерних програм; дослідження динаміки та міцності машин; застосування ANSYS в науково-дослідній роботі студентів. При проведенні досліджень використовувалися сучасні програмні продукти, такі як ANSYS, SolidWorks, Autodesk Inventor, MathLab, OpenFoam, МTFS (власна розробка). Доповіді викликали науковий інтерес і були зроблені на високому рівні. Загалом зроблено 15 доповідей та взяло участь в обговоренні 22 учасники конференції.