Кафедра ТЕСА отримала сертифікат про акредитацію освітньої програми "Автомобільний транспорт"

За рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 6573 від 14.12.2023 р. Харківському національному автомобільно-дорожньому університету видано сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми " Автомобільний транспорт" за спеціальністю      274 "Автомобільний транспорт " другого (магістерського) рівня вищої освіти. Строк дії сертифіката до 01.07.2029 р.