Міжнародна науково-практична конференція «ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ»

Шановні колеги!

Кафедра двигунів внутрішнього згоряння Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) запрошує взяти участь вчених, інженерів, фахівців, експертів, бізнесменів, аспірантів та студентів у роботі міжнародної науково-практичної конференції «ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ», яка відбудеться 11 та 12 березня 2024 року дистанційно (онлайн) на базі платформи ZOOM.

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Основні питання

1) Тенденції розвитку енергетики.

2) Робочі процеси, динаміка і техніко-економічні показники енергетичних систем та машин.

3) Конструкція і конструкційні матеріали.

4) Технології виробництва, обслуговування та ремонту енергосистем, енергетичного обладнання та засобів автоматизації.

5) Наукові дослідження, діагностика, випробування, експлуатація та надійність енергосистем. Оптимізація результатів дослідження.

6) Електричні, гібридні, альтернативні енергетичні системи, системи генерації електроенергії та альтернативні джерела енергії.

7) Енергетичні і теплоенергетичні системи, їх керування та діагностування.

8) Процесори і мікроелектроніка в енергетичних установках. Програмування мікроконтролерів енергетичних установок і транспортних засобів. Електронні системи керування та засоби діагностики транспортних засобів. Електронне обладнання електромобілів і інших транспортних засобів.

9) Традиційні та альтернативні палива для енергетичних систем.

10) Комп'ютерне проектування та моделювання енергетичних систем. Системи автоматизованого проектування в енергетичних системах транспортних засобів. Комп'ютерні технології в енергетичних системах і машинах.

11) Екологізація енергетичних систем. Енергетика і навколишнє середовище. Енергозберігаючі технології.

12) Консалтингові схеми в енергетиці. Енергетичний аудит і методологічні основи його проведення. Енергетичний менеджмент.

 

Детальна інформація доступна за посиланням: dl2022.khadi-kh.com/course/view.php