Науковий семінар

Семінар, що відбувся на кафедрі фізики 14.01.2021, був присвячений обговоренню підсумків наукової роботи викладачів кафедри у 2020 році. Результатами цієї роботи стали одержання 4 патентів, публікація 1 монографії, 12 фахових статей, 3 статті у виданнях, що входять до Scopus і Web of Science, 1 у іноземних виданнях.