Проведення лабораторних робіт та практичних занять на кафедрі ДВЗ

Запровадження на навчальному сайті ХНАДУ платформи Moodle надало викладачам університету, у тому числі й кафедри ДВЗ, достатньо розвинутий набір інструментів для комп’ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного. Ефективність дистанційного проведення лекцій не визиває жодного сумніву, а можливість підкріплення текстових матеріалів презентаційними слайдами, фото та відео прикладами значно підвищує інтерес до будь-якої дисципліни з боку студентської аудиторії.

Але що робити у період знаходження міста у червоній зоні карантину з лабораторними роботами та практичними заняттями, особливо якщо це стосується такої дисципліни як «Випробування ДВЗ»? Саме просте рішення – вичитати увесь лекційний матеріал, а після виходу з червоної зони почати проводити оф лайн заняття щодо практичного закріплення викладеного матеріалу. Це дійсно зручно для викладача, але дуже шкідливо для студента, якому потрібно покрокове закріплення теоретичного матеріалу.

Добре відомо, що навіть автопілот найсучаснішого автомобіля Тesla повертає управління водієві в найскладніших випадках дорожнього руху. Тому викладачі курсу випробування ДВЗ професор Грицюк О.В. та асистент Левченко Д. В запропонували одночасне використання навчального сайту ХНАДУ з платформою Moodle та персональних смартфонів з платформою Zoom при проведенні лабораторних та практичних робіт із своєї дисципліни. Заняття з такими паралельними підключеннями викладача та кожного із студентів вже проводяться з академічною групою студентів магістратури АД-51-20 та дають позитивний результат. Підключення до онлайн заняття безкоштовне, швидке та максимально просте.

Чергова лабораторна робота за темою «Засоби вимірювання частоти обертання і часу» проведена професором Грицюком О.В. 9 квітня 2021 року.