ПАТЕНТИ

2020 р.

1.        Пат. 141654 України, Н02К 7/00, Н02К 7/12, Н02К 35/00, Н02К 35/02. Платформа для перетворення кінетичної енергії від натискання в електричну/ Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А., Гнатова Г. А., Богдан Д. І.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А.В. –  №  u 2019 08772; заявл. 22.07.2019; опубл. 27.04.2020, Бюл. №8.

2.        Пат. 141656 України, Н02К 7/00, Н02К 7/12, Н02К 35/00, Н02К 35/02. Спосіб  перетворення  кінетичної  енергії  від  натискання  в  електричну  з пішохідною платформою та циліндричним мультиплікатором / Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А., Гнатова Г. А., Богдан Д. І.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А.В. –  №  u 2019 08776; заявл. 22.07.2019; опубл. 27.04.2020, Бюл. №8.

2019 р

1.        Спосіб генерування електроенергії при паркуванні автомобіля з використанням пружинного накопичувача / Гнатов А.В., Аргун Щ.В. // Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А.В., Аргун Щ.В. – №  u 2018 03860; заявл. 10.04.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. №21. – Пат. 130993 України, Н02К, Н02N, Е01H. – 04-53-19.

 

2018 р.

1.      Спосіб генерування електричної енергії шляхом переміщення автомобіля у підземний гараж / Аргун Щ. В., Гнатов А. В. // Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Аргун Щ. В., Гнатов А. В. – № u 2017 12718; заявл. 21.12.2017; опубл. 25.07.2018, Бюл.№ 14. – Пат. 127166 України, H02K 7/00. – 04-53-17.

2.        Пристрій для генерування електричної енергії та примусового зниження швидкості з мультиплікатором / Гнатов А.В., Аргун Щ.В. // Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А.В., Аргун Щ.В. – № u 2018 03778; заявл. 10.04.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. №21. – Пат. 129621 України, Н02К, Н02N, H01L. – 04-53-17.

3.        Спосіб генерування електричної енергії та примусового зниження швидкості з мультиплікатором / Гнатов А.В., Аргун Щ.В. // Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А.В., Аргун Щ.В. – №  u 2018 03797; заявл. 10.04.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. №21. – Пат. 129625 України, Н02К, Н02N, H01L. – 04-53-17.

4.        Пристрій з пружинним накопичувачем для генерування електроенергії шляхом переміщення автомобіля у підземний гараж / Гнатов А.В., Аргун Щ.В. // Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А.В., Аргун Щ.В. – № u 2018 03826; заявл. 10.04.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. №21. – Пат. 129627 України, Н02К, Н02N, H01L. – 04-53-17.

2017 р.

1.        Деклараційний патент на корисну модель «Система автоматичного регулювання паливоподачі дизель – генераторної установки транспортних засобів» - позитивне рішення за заявкою № u 201702164 від 07.06.2017 № 13493/ЗУ/17

2.        Патент на винахід «Система автоматичного регулювання паливоподачі дизель – генераторної установки транспортних засобів», реєстраційний номер заявки № а 201702163 від 07.03.2017

3.        Патент на корисну модель № 113515. Спосіб підвищення маскувальної здатності мобільної військової техніки. 25.01.2017/Бажинов А.В.,Нікітін С.П., Кравцов М.М., Полярус О.В.

4.        Пат. 114643 України, B60L11/00, B60L9/00. Спосіб роботи електробуса на суперконденсаторах з над швидкою зарядкою для міських перевезень / Гнатов А.В., Аргун Щ.В., Гнатова Г.А., Підгора О.В.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А.В., Аргун Щ.В. –  №  u 2016 10370; заявл. 11.10.2016; опубл. 10.03.2017, Бюл. №5.

5.        Пат. 114487 України, G01R17/10. Пристрій вимірювання питомої електропровідності прозорими індукторами / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Чаплигін Є. О., Барбашова М. В., Сабокар О.С.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А.В., Батигін Ю.В. –  №  a 2014 03547; заявл. 07.04.2014; опубл. 26.06.2017, Бюл. №17.

6.        Пат. 121487 України, H02K 7/00, H02K 7/12, H02K 35/00, H02K 35/02. Спосіб перетворення кінетичної енергії в електричну / Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А. В. –  №  u 2017 05461; заявл. 02.06.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. №23.

7.        Пат. 121488 України, H02K 7/00, H02K 7/12, H02K 35/00, H02K 35/02, H02N 2/18, H01L 41/04, F03D 9/00. Електромеханічний спосіб перетворення кінетичної енергії в електричну з використанням пружинного накопичувача / Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А. В. –  № u 2017 05462; заявл. 02.06.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. №23.

8.        Пат. 121489 України, H02K 7/00, H02K 7/12, H02K 35/00, H02K 35/02. Пристрій перетворення кінетичної енергії в електричну / Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А. В. –  № u 2017 05463; заявл. 02.06.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. №23.

9.        Пат. 121490 України, H02K H02K 7/00, H02K 7/12, H02K 35/00, H02K 35/02, H02N 2/18. Електромеханічний пристрій перетворення кінетичної енергії в електричну з мультиплікатором / Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А. В. –  № u 2017 05464; заявл. 02.06.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. №23.

10.    Пат. 121491 України, H02K 7/00, H02K 7/12, H02K 35/00, H02K 35/02, H02N 2/18, H01L 41/04. Електромеханічний пристрій перетворення кінетичної енергії в електричну / Гнатов А. В., Аргун Щ. В.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А. В. –  № u 2017 05465; заявл. 02.06.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. №23.

11.    Пат. 121492 України, H02K 7/00, H02K 7/12, H02K 35/00, H02K 35/02, H02N 2/18, H01L 41/04. Електромеханічний спосіб перетворення кінетичної енергії в електричну з використанням мультиплікатора / Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А. В. –  № u 2017 05466; заявл. 02.06.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. №23.

12.    Пат. 121493 України, H02K 35/00. Електромеханічний спосіб перетворення кінетичної енергії в електричну / Гнатов А. В., Аргун Щ. В.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А. В. –  № u 2017 05467; заявл. 02.06.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. №23.

13.    Пат. 121494 України, H02K 35/00. Електромеханічний пристрій перетворення кінетичної енергії в електричну з пружинним накопичувачем / Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А. В. –  № u 2017 05468; заявл. 02.06.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. №23.

 

2016 р.

1.      Пат. 109306 України, F42D 5/04. Пристрій утилізації боєприпасів шляхом підриву з отриманням електричної енергії / Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Гнатова Г.А. ; заявник та патентовласник Гнатов А. В., Аргун Щ.В. –  №  u 2016 00964; заявл. 08.02.2016; опубл. 25.08.2016, Бюл. №16.

2.      Автор. свід. 67132 Україна, Розрахунок еквівалентної витрати палива електромобілями у різних країнах/ Смирнов О.П., Богаєвський О.Б., Борисенко А.О.; заявник авторського свідоцтва Харківський національний автомобільно-дорожній університет, опубл. 10.08.2016.

3.      Пат. 109309 України, F42D 5/04. Спосіб утилізації боєприпасів шляхом підриву з отриманням електричної енергії / Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Гнатова Г.А.; заявник та патентовласник Гнатов А.В., Аргун Щ.В. –  №  u 2016 00980; заявл. 08.02.2016; опубл. 25.08.2016, Бюл. №16.

4.      Пат. 110807 України, E01C5/00, E01C11/24, E01H5/00, H02K7/00 . Багатофункціональні панелі дорожнього покриття / Гнатов А.В., Аргун Щ.В., Гнатова Г.А., Киценко О.Р.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А.В., Аргун Щ.В. –  №  u 2016 03332; заявл. 31.03.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. №20.

5.      Пат. 110808 України, E01C5/00, E01C17/00. Автоматична дорожня розмітка для керування рухом транспортних засобів / Гнатов А.В., Аргун Щ.В., Гнатова Г.А., Киценко О.Р.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А.В., Аргун Щ.В. –  №  u 2016 03334; заявл. 31.03.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. №20.

6.      Пат. 110810 України, E01C5/00, E01C17/00, H01L31/00. Спосіб перетворення сонячної та кінетичної енергії в електричну за допомогою дорожнього покриття / Гнатов А.В., Аргун Щ.В., Гнатова Г.А., Киценко О.Р.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А.В., Аргун Щ.В. –  №  u 2016 03337; заявл. 31.03.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. №20.

7.      Пат. 111342 України, B60L11/00, B60L9/00. Електробус на суперконденсаторах для міських перевезень з над швидкою зарядкою / Гнатов А.В., Аргун Щ.В., Гнатова Г.А., Підгора О.В.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А.В., Аргун Щ.В. –  №  u 2016 04127; заявл. 15.04.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. №21.

8.      Пат. 101035 Україна, (51) МПК FO2P 19/09 (2006. 01). Спосіб управління свічками розжарювання / Сєріков Г.С., Сєрікова І.О., Московченко Д.О, Фролов В.Я., Панікарський О.С.; заявник та власник патенту Харківський національний автомобільно-дорожній університет. - № u 201501360 заявл. 18.02.2015, опубл. 25.08.2015; Бюл. № 16, 25.08.2015.

9.      Пат. 101932 Україна, (51) МПК (FO2P 19/02 (2006. 01). Пристрій управління свічками накалювання / Сєріков Г.С., Сєрікова І.О., Московченко Д.О, Кубата В.Г., Назаров О.С.; заявник та власник патенту Харківський національний автомобільно-дорожній університет. - № u 201502876 заявл. 30.03.2015, опубл. 12.10.2015; Бюл. № 19/2015.

10.  Пат. 97651 Україна, (51) МПК (2015.01) В60К 6/00. Автомобільне дверне вікно з москітною сіткою / Смирнов О.П., Борисенко А.О.; заявник та власник патенту Харківський національний автомобільно-дорожній університет. –

№ u 2014 11460 заявл. 21.10.14; опубл. 25.03.15, Бюл. № 6, 25.03.2015.

11.  Пат. 97652 Україна, (51) МПК (2015.01) В60К 6/00. Автомобіль з внутрішньою системою заднього виду / Смирнов О.П., Борисенко А.О.; заявник та власник патенту Харківський національний автомобільно-дорожній університет. –

№ u 2014 11461 заявл. 21.10.14; опубл. 25.03.15, Бюл. № 6, 25.03.2015.

12.  Пат. 109737 Україна, (51) МПК (2007.10) B60K 6/20. Спосіб рекуперативної зарядки тягової акумуляторної батареї транспортного засобу та система для його реалізації / Бажинов А.В., Двадненко В.Я., Дробінін О.М.; заявник та власник патенту Харківський національний автомобільно-дорожній університет. А2014 03644 заявл. 25.11.2014, опубл. 25.09. 2015; Бюл.

№ 18/2015.

13.  Пат. 101413 України, В21D 26/14,  В21D 1/12 Комплекс зовнішнього магнітно-імпульсного рихтування / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Чаплигін Є. О., Аргун Щ.В., Шиндерук С. О., Сабокар О.С.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Батигін Ю.В., Гнатов А.В. –  №  u 2015 02614 заявл. 23.03.2015; опубл. 10.09.2015, Бюл. №17.

14.  Пат. 106587 України, H02K 7/00,  H02K 7/12, H02K 35/00, H02K 35/02 Пристрій генерування електричної енергії / Гнатов А. В., Аргун Щ.В., Гнатова Г. А.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А.В. – № u 2015 11853 заявл. 30.11.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

15.  Пат. 106588 України, H02K 7/12, H02K 35/02 Спосіб генерування електричної енергії від кроків людського потоку / Гнатов А. В., Аргун Щ.В., Гнатова Г. А.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун.-т., Гнатов А.В. – № u 2015 11854 заявл. 30.11.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

16.  Патент на корисну модель №106086 / Гібридна силова установка будівельно-шляхової машини / Бажинов О.В., Кравцов М.М., Нікітін С.П., Полярус О.В., Татаринський В.Б. заявник та патентовласник Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Україна. 11.04.2016.