СТАТТІ

Найбільш важливі результати наукових досліджень НПП кафедри знайшли своє відображення у публікаціях в провідних наукових журналах України та за її межами

2020 р.

1.            Arhun, S., Migal, V., Hnatov, A., Hnatova, H., & Ulyanets, O. (2020). System Approach to the Evaluation of the Traction Electric Motor Quality. EAI Endorsed Transactions on Energy Web, 7(26). DOI:10.4108/eai.13-7-2018.162733.

2.            Коростельов М.В., Гнатов А. В. Дослідження активних систем безпеки для автотранспортних засобів // Автомобільний транспорт. - Х.: ХНАДУ. 2020. Вип. 46. – С. 1-7.

3.            Гнатов А. В., Аргун Щ. В.  Гнатова Г. А, Тарасов К. С. Сонячна зарядна електростанція – комплекс для проведення лабораторних та практичних занять // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології. – Х.: ХНАДУ. – 2020. – Вип. 17. – С. 19-26.

 

2019 р

1.      Розрахунок механічної характеристики асинхронного двигуна при наявності в ній мінімального моменту / Бакуменко В. Б., Тарасова В. В., Ручка О. О., Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Тарасов К. С. // Автомобіль и електроніка. Сучасні технології: эелектронне наукове спеціалізоване видання. – Х.: ХНАДУ, 2019. – № 15. – С. 64-73. DOI: 10.30977/VEIT.2019.15.0.64, 10 стор.

2.      Індуктивне збудження послідовного RLC-контуру прямокутними імпульсами напруги. Розрахункові співвідношення / Батыгин Ю.В., Гаврилова Т.В., Шиндерук С.А., Сериков Г.С., Серикова И.А., Черный Е.Е.  // Автомобіль і Електроніка. Сучасні технології. Електронне наукове фахове видання (друкована версія) № 15/2019, стор. 82-87.

3.      Індуктивне збудження послідовного контуру прямокутними імпульсами напруги. Аналіз, чисельні оцінки / Батигін Ю.В., Єрьоміна О.Ф., Сєріков Г.С., Сєрікова І.О., Ходак С.С., Шиндерук С.О. // Вісник ХНАДУ, 2019, стр. 22-26.

4.      Вібраційні методи оцінки якості асинхронних тягових електродвигунів для електробусів / Мигаль В. Д., Аргун Щ. В. // Автомобіль и електроніка. Сучасні технології: эелектронне наукове спеціалізоване видання. – Х.: ХНАДУ, 2019. – № 15. – С. 105-112. DOI: 10.30977/VEIT.2019.15.0.64, 8 стор.

5.      Апаратна реалізація діагностичної системи електроприводу автомобіля / Бороденко Ю.М. // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2019. – №15. – C. 74 – 81.

6.      Дослідження та діагностика електричних систем електромобіля BMW I3 / Смирнов О. П., Борисенко А. О., Марченко А. В. // Автомобільний транспорт. – 2019. – № 44

7.      Анализ развития электромобилей в Украине. / О.В. Бажинов // Автомобильный транспорт. Вып. 2019

8.      А Device for Converting Kinetic Energy of Press Into Electric Power as a Means of Energy Saving / Arhun S., Hnatov A., Dziubenko O., Ponikarovska S. // Journal of the Korean Society for Precision Engineering, 36(1), 105-110. doi.org/10.7736/KSPE.2019.36.1.105, 6 стор.

 

 

2018 р.

1.      Визначення оптимальних параметрів навантаження для ефективної роботи кремнієвих сонячних батарей / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, О.А. Дзюбенко // Харків: Вісник ХНАДУ. – 2018. – № 80. – С. 53–58.

2.      ESTET – New innovative specialty for master students / A. Hnatov, Shch. Arhun, O. Ulyanets // Автомобільний транспорт. – Х.: ХНАДУ. – 2018. – Вып. 42. – С. 103-110

3.      Вибір схеми підключення електродвигунів у електромашинному вузлі пристрою генерації електричної енергії. / Гнатов А.В., Аргун Щ. В., Дзюбенко О.А. Понікоровська С.В. // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2018. – № 13. – С. 13-21.http://veit.khadi.kharkov.ua/article/view/150765

4.      Похибки приладів обліку електричної енергії / Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А., Тарасова В. В. Новічонок С. М. Войт О. В. // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2018. – № 13. – С. 66-74. veit.khadi.kharkov.ua/article/view/151270

5.      Спосіб розрахунку основних параметрів гібридного силового агрегату для спеціалізованих автотранспортних засобів / Рогозін І. В., Новічонок С. М., Гнатов А. В., Рогозіна А. І. // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2018. – № 13. – С. 5-12.http://veit.khadi.kharkov.ua/article/view/150763

6.      Спосіб виконання дорожньої розмітки та автоматичного керування рухом автотранспортних засобів / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, Г. А. Гнатова // Автомобільний транспорт. – Х.: ХНАДУ. – 2018. – Вип. 43. – С. 106-110. DOI: 10.30977/АТ.2219-8342.2018.43.0.106

7.      Вибір схеми технічного рішення енергогенеруючої сходинки / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, О. А. Дзюбенко // Вісник ХНАДУ. – 2018. – № 81. – С. 29-38. doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2018.81.0.29

8.      Перспективные технические средства регулирования момента начала впрыска топлива в мощном транспортном дизель – генераторе / А.Б. Богаевский, А.Н. Борисенко, Б.И. Кубрик, О.В. Лавриненко // Механіка та машинобудування: наук.—техн. журнал.- Харків: НТУ «ХПІ», 2018.-№1.-

9.      Система допомоги при обгоні вантажних автомобілів / І.М. Сушков, О.А. Дзюбенко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове спеціалізоване видання. – Х.: ХНАДУ, 2018. – №13. – C. 59 – 65. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу к джерелу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE18_1/2.3.pdf

10.  Шляхи підвищення ефективності керування електроприводом сучасного електромобіля / Сєрікова І.О., Ходак С.С. // Автомобіль і Електроніка. Сучасні технології. Електронне наукове фахове видання (друкована версія) № 12/2018, 5 стор.

11.  Сучасні системи теледиспетчеризації та GPS моніторингу автомобільного транспорту та спецтехніки / Сєріков Г.С., Щербак М.П.  // Автомобіль і Електроніка. Сучасні технології. Електронне наукове фахове видання (друкована версія) № 12/2018, 6 стор.

12.  Проекти та моделі сонячних зарядних станцій для електромобілів / Аргун Щ. В. // Вісник ХНАДУ. – 2018. – № 80. – С. 45 –52, 8 стор.

13.  Розрахунок основних характеристик тягового асинхронного двигуна для електричної трансмісії міського електробуса / Аргун Щ. В. // Автомобільний транспорт. – Х.: ХНАДУ. – 2018. – Вип. 43. – С. 36-46. DOI: 10.30977/АТ.2219-8342.2018.43.0.36, 11 стор.

14.  Математичне моделювання нелінійного електричного кола / Рожков П.П., Рожкова С.Е. // Міжнародний науково-технічний журнал “Світлотехніка та електроенергетика”, № 2(52) – Харків: ХНУМГ. – 2018

15.  Choice of Electric Engines Connection Circuits in Electric Machine Unit of Electric Power Generation Device / Hnatov A., Arhun S., Dziubenko O., Ponikarovska S. // Majlesi Journal of Electrical Engineering, 12(4), 87-95. Retrieved from mjee.iaumajlesi.ac.ir/index/index.php/ee/article/view/2760, 9 стор.

16.  Determination of the best load parameters for productive operation of PV panels of series FS-100M and FS-110P for sustainable energy efficient road pavement / Paulus A., Arhun S., Hnatov A., Dziubenko O., Ponikarovska S. // IEEE 59th Annual International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2018 - Proceedings, pp.1-6. doi:10.1109/RTUCON.2018.8659829, 7 стор.

17.  Using of Green Energy from Sustainable Pavement Plates for Lighting Bikeways / Patļins A., Hnatov A., Arhun S. // Transport Means 2018: Proceedings of 22nd International Scientific Conference, Lithuania, Trakai, 3-5 October, 2018. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018, pp.574-579. ISSN 1822-296X. e-ISSN 2351-7034, 6 стор.

18.  Safety of Pedestrian Crossings and Additional Lighting Using Green Energy / Patļins A., Hnatov A., Arhun S. // Transport Means 2018: Proceedings of 22nd International Scientific Conference, Lietuva, Trakai, 3-5 oktobris, 2018. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018, 527-531, 5 стор.

19.  Sustainable pavement enable to produce electricity for road lighting using green energy / Patlins, A., Hnatov, A., Kunicina, N., Arhun S., Zabasta, A., Ribickis, L. // 2018 Energy and Sustainability for Small Developing Economies (ES2DE) – 9-12 July 2018. – Funchal, Portugal, Portugal – P. 21-26, ISBN: 978-1-5386-8091-9. DOI: 10.1109/ES2DE.2018.8494236, 6 стор.

20.  Ultracapacitors Electrobus for Urban Transport / Hnatov A., Arhun S., Ulyanets O., Ponikarovska S. // 2018 IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) – April 24-26, 2018. – Kyiv, Ukraine – P. 539–543, IEEE Catalog Number: CFP1805U-USB. – ISBN: 978-1-5386-6382-0. DOI: 10.1109 / ELNANO.2018.8477449, 5 стор.

21.  Improvement of economic and ecological characteristics of a car with a start-stop system. / Dvadnenko V., Arhun Shch., Bogajevskiy A., Ponikarovska S. // International Journal of Electric and Hybrid Vehicles. IJEHV, 2018. Vol. 10, № 3, pp. 209-222. DOI: 10.1504/IJEHV.2018.097377.

22.  Бороденко Ю.М. Синтез експертної діагностичної системи електроприводу автомобіля // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове спеціалізоване видання. – Х.: ХНАДУ, 2018. – №13. – C. 187 – 193. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу к джерелу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/ P_SIS/AE18_1/2.3.pdf

23.  Гнатов А.В. Енергозбереження в системах електропостачання / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, О. А. Дзюбенко, В. В. Тарасова, А. О. Левенець, О. О. Пілявкць // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове спеціалізоване видання. – Х.: ХНАДУ, 2018. – №13. – C. 187 – 193. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу к джерелу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/ P_SIS/AE18_1/2.3.pdf

24.  Ю.В.Батыгин, Г.С.Сериков, И.А. Серикова, С.А.Шиндерук Новые концепции и практика их реализации в решении проблем современной энергетики / “The scientific method” Польша // Yu.V. Batygin, S.A. Shinderuk, G.S. Serikov The quantitative indices of the induction effects and the resonance phenomena in the Tesla transformer / «Danish Scientific Journal» №11-1, 2018, с. 72-79

 

 

2017 р.

1.      Бороденко Ю.М. Система контролю характеристик активних підвісок автомобілів у складі лінії експрес-діагностики // Автомобильный транспорт. Сб. Научных трудов. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – вып. № 41– C. 23 – 29.

2.      Бороденко Ю.М. Система контролю характеристик активних підвісок у складі поста діагностики ходової частини автомобіля // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове спеціалізоване видання. – Х.: ХНАДУ, 2017. – №12. – C. 187 – 193. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу к джерелу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE17_2/5.4.pdf

3.      А.Б. Богаевский, А.Н. Борисенко, Н.Е. Сергиенко, А.В. Косарев. Перспективные технические средства регулирования момента начала впрыска топлива в транспортном дизеле. Вестник НТУ "ХПИ" №58, 2017 серия "Автомобиле и тракторостроение" (6 стр.)

4.      А.Б. Богаевский, А.Н. Борисенко, Е.А. Борисенко, Е.Ю. Ивченкова. Анализ погрешности интегрирующего измерительного преобразователя фазового запаздывания. Научный вестник ДГМА, г. Краматорск, №2 (23Е), 2017. – с.64-69.

5.      А.Б. Богаевский, А.А. Прохоренко. Модернизация системы управления подачей топлива тепловозного дизель-генератора/Двигатели внутреннего сгорания/ Научно-технический журнал. Харьков: НТУ "ХПИ".-2017.-№1. -с.3-8 (Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersy, USA); GooglesScholar; WorldCat; DOAJ; DRIVER; BASE; Index Copernicus (Польша); РИНЦ).

6.      Рожков П. П., Рожкова С. Е. Моделювання коливань підресореної маси автомобіля при зміні коефіцієнту опору амортизатора / Матеріали V Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології». – 20-21 листопада 2017 р. – Харків, Україна, 2017. – С. 137–139.

7.      Рожков П. П., Рожкова С. Е. Аналіз впливу зміни коефіцієнта опору амортизатора на прискорення підресореної маси автомобіля / Сб. научных трудов «Автомобильный транспорт». – Харьков: ХНАДУ, 2017. -  Вып.41. – С. 57–60.

8.      Смирнов О.П. Вибір потужності тягових електричних двигунів для електричних транспортних засобів / О.П. Смирнов, А.О. Борисенко // Автомобильный транспорт. – 2017. – № 40. – С. 65-68.

9.      Серикова И.А. Структурная модель зарядной станции электромобилей с повышенным уровнем безопасности / И.А. Серикова // Сучасні технології: електронне наукове спеціалізоване видання. – Х.: ХНАДУ, 2017. – №12. – C. 46 – 49. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу к джерелу: www.khadi.kharkov.ua fileadmin/ P_SIS/AE17_2/1.7.pdf

10.  Сєріков Г.С. Підвищення ефективності роботи системи передпускового підігріву дизельних двигунів / Г.С. Сериков // Сучасні технології: електронне наукове спеціалізоване видання. – Х.: ХНАДУ, 2017. – №12. – C. 75 – 77. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу к джерелу: www.khadi.kharkov.ua fileadmin/ P_SIS/AE17_2/2.5.pdf

11.  Гнатов А. В. Сучасні дороги та дороги майбутнього, їх види та перспективи використання / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, О.Р. Киценко // Вісник ХНАДУ. – 2017. – № 76. – С. 66–73.

12.  Гнатов A. В. Енергогенеруюча плитка як альтернативне малопотужне джерело електричної енергії / A. В. Гнатов, Щ. В. Аргун // Автомобильный транспорт. – Х. : ХНАДУ. – 2017. – Вып. 40. – С. 167-172.

13.  22.       Гнатов А. В. Ретроспектива основних етапів розвитку електромобілів. Частина 2 / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун // - Харьков : Вісник ХНАДУ. – 2017. –  № 78. – С. 116–124.

14.  Гнатов, А. В. Ретроспектива основних етапів розвитку електромобілів. Частина 1 / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. - Харьков: ХНАДУ, 2017. – №. 77. – C. 68–74.

15.  Гнатов А. В. Сонячна енергія – основні види та типи сонячних електростанцій / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, В.О. Череватий, О. А. Ульянець // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2017. – № 12. – С. 12-21. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE17_2/ 1.2.pdf.

16.  Тарасова В.В. Анализ перспектив развития нетрадиционных источников энергии и оценка возможностей их использования / В.В. Тарасова, В.П. Разживин, А.С. Тельный, А.В. Гнатов, Щ.В. Аргун, А.А. Дзюбенко // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2017. – № 12. – С. 50-56. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE17_2/1.8.pdf.

17.  Тарасова В.В. Використання асинхронного двигуна, як об’єкта автоматичного керування / В.В. Тарасова, С.А. Суховій А.В. Гнатов, Щ.В. Аргун, // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2017. – № 12. – С. 166-174. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE17_2/ 4.7.pdf.

18.  Гнатов А. В. Анализ технических решений активных подвесок автомобилей / А. В. Гнатов, С.В. Кисловский // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2017. – № 12. – С. 94-98. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE17_2/1.2.pdf.

19.  Гнатов A. В. Аналіз схем сонячних електростанцій на фотоелектричних модулях для зарядних станцій електромобілів / A. В. Гнатов, Щ. В. Аргун // Автомобильный транспорт. – Х.: ХНАДУ. – 2017. – Вып. 41. – С. 163-169.

20.  Гнатов A. В. Властивості та способи застосування п’єзоелектричних елементів, як генераторів електроенергії / A. В. Гнатов, Щ. В. Аргун // Автомобильный транспорт. – Х. : ХНАДУ. – 2017. – Вип. 41. – С. 178–187.

21.  Гнатов А. В. Умные дороги, как основа ресурсосберегающих технологий в транспортной инфраструктуре / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, О. Р. Киценко // Вісник ПДТУ. – 2017. – Вип. 35. Сер.: Технічні науки – С. 245-252.

22.  Hnatov A. Energy saving technologies for urban bus transport / A. Hnatov, Shch. Arhun1, S. Ponikarovska // International Journal of Automotive and Mechanical Engineering. 2017. – №14(4). – С. 4649-4664. doi: doi.org/10.15282/ijame.14.4.2017.5.0366, ijame.ump.edu.my/images/ Volume%2014%20Issue%204%202017/5_Hnatov%20et%20al.pdf (СКОПУС).

23.  Аргун Щ. В. Вітрогенераторна установка, як додаткове джерело електричної енергії для електромобіля / Щ. В. Аргун, О. Д. Голіков // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2017. – № 12. – 6-11. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE17_2/ 1.1.pdf.

24.  Жила С. Ю. Модель вітроенергетичної установки, як альтернативного джерела енергії / С. Ю. Жила, О. А. Дзюбенко // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2017. – № 12. – 146-153. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу:  www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE17_2/4.4.pdf.

25.  Іващенко М.О. Комбінований двовісний трекер для сонячної електростанції / М. О. Іващенко, О. А. Дзюбенко // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2017. – № 12. – 41-45. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE17_2/1.6.pdf.

26.  Гнатов А. В. Електромобілі – майбутнє, яке вже настало / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, О. А. Ул'янець // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2017. – № 11. – С. 24-28. www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE17_1/1.4.pdf

27.   Гнатов А. В. Автобусный транспорт, назначение и классификация. Электробус на суперконденсаторах / А. В. Гнатов, А. В. Пидгора // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2017. – № 11. – С. 5-12. www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE17_1/1.1.pdf

28.  Аргун Щ. В. Енергозберігаючі технології на основі п'єзоелектричного ефекту для автомобільної техніки / Щ. В. Аргун // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное

 издание. – Х.: ХНАДУ, 2017. – № 11. – 13-19. www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE17_1/1.2.pdf

29.  А.Б. Богаевский. Перпективное усовершенствование топливной аппаратуры мощных транспортных / Богаевский А.Б.//Автомобіль і електроніка. Сучасні технології. Харків:ХНАДУ. – 2017, № 11. – с.33 – 37. Електронне видання : www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE17_1/index.html

30.  Смирнов О.П. Вибір потужності тягових електричних двигунів для електричних транспортних засобів / О.П. Смирнов, А.О. Борисенко // Автомобильный транспорт. – 2017. – № 25. – С. 33-36.

31.  Смирнов О.П. Моделювання витрат енергоносіїв гібридними транспортними засобами залежно від умов експлуатації / О.П. Смирнов, А.О. Борисенко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове спеціалізоване видання. – 2017. – № 11. – с. 20-23. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу к джерелу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE17_1/1.3.pdf

32.  Дзюбенко А.А. Особенности конструкции и принцип работы дроссельных узлов систем воздухоснабжения автотракторных ДВС / Манойло В.М., Дзюбенко А.А., Липинский М.С., Колесник И.В. // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове спеціалізоване видання. – 2017. – № 11. – С. 38-45. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу к джерелу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE17_1/2.3.pdf

 

 

2015 -2016 рр.

 

1.      Рожков П.П., Рожкова С.Е. Математична модель електромагнітного амортизатору / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. - Вип. 176. - Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – Харків: ХНТУСГ, 2016. – С. 49–50.

2.       Рожков П.П., Рожкова С.Е. Дослідження впливу умов руху автомобіля на вибір раціонального коефіцієнту затухання коливань / Автомобіль і Електроніка. Сучасні технології. Електронне наукове фахове видання (друкована версія ). – «Автомобиль и электроника. Современные технологии»  №10/2016. Харків, ХНАДУ, 2016. –  С. 77–80.

3.       Автомобільні гібридні силові установки / [Бажинов О.В., Двадненко В.Я.], монография. – Харків: ФОП Бровін О.В., 2016. – 186 с.

4.       Двадненко В.Я., Математическая модель конверсионного гибридного автомобиля в режиме электропривода. // Вестник ХНАДУ. – 2016 – Выпуск 72  -  С. 41 - 48.

5.      Dvadnenko V., Hybrid Vehicle Control System.// Автомобильный транспорт, вып.38, 2016. с.149 -154.Automobile Transport, issue 38, 2016 - p.149 -154.

6.       Двадненко В.Я. Бортовое зарядное устройство  гибридного автомобиля. // Автомобиль и Электроника. Современные технологии. 2016. №10. С.19 – 22

7.       Двадненко В.Я. Режим совместной работы электропривода и ДВС в конверсионном гибридном автомобиле/ В.Я.Двадненко, Н.Г. Михалевич // Автомобильный транспорт, вып.39, 2016.

8.      Самородов В.Б. Передача вращающего момента от электродвигателя к трансмиссии конверсионного  гібридного автомобиля/ В.Б. Самородов, В.Я. Двадненко, И.В. Яловол // Wspolpraca Europejska NR 10(17) 2016/ European Cooperation Vol. 10(17) 2016. C. 30 – 38.

9.      Смирнов О.П. Підвищення надійності гібридних силових установок / О.П. Смирнов, О.А. Борисенко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове спеціалізоване видання. – 2016. – № 9. – с. 32-36. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу к джерелу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/ AE16_1/1.6.pdf.

10.   Smirnov O.P. Substantiation of Rational Technical & Economic Parameters of Hybrid Car / Smirnov O.P., Veselaya M.A., Bazhinova T.A. // Automation, Software Development & Engineering Journal Vol.1 – ISSN 2415 – 6531 Mode of access: World Wide Web: asdej.xyz/wp-content/plugins/pdf-viewer/stable/web/viewer.html? file=http://asdej.xyz/Files/ID20161031.pdf (viewed on October, 2016). – Title from the screen.

11.  Гнатов А. В. Електробус на суперконденсаторах для міських перевезень / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, О.В. Бикова, О.В. Підгора // Вісник ХНАДУ. – 2016. – № 72. – С. 29–34.

12.  2. Аргун Щ.В. Екологічний та енергоефективний атомобільний транспорті його інфраструктура / Щ. В. Аргун, А. В. Гнатов, О.А. Ульянец // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2016. – № 2 (77). – С. 18–27.

13.  3. Gnatov A. Disk matching devices for methods of exterior levelling of car body panels / A. Gnatov, I. Trunova, Sch. Argun // Автомобильный транспорт. – Х. : ХНАДУ. – 2016. – Вып. 39. – С. 66-73.

14.  А.Б. Богаевский. Оптимизация тактовой частоты измерителя фаз газораспределения ДВС по минимуму среднеквадратичной ошибки/ Борисенко А.Н., Богаевский А.Б., Литвиненко С.А., Лавриненко О.В.//Механіка та машинобудування. – Харків: НТУ «ХПІ». -  2016. - № 1  –  С. 95– 112.

15.  Борисенко А.О. Розрахунок пробігу гібридного автомобіля на електричної тязі в залежності від умов експлуатації / А.О. Борисенко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Автомобіле- та тракторобудування. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2015. - № 10 (1053). – С. 95-99. (фахове видання)

16.  Фролов В.Я. Аналіз структури кода в електронних системах автомобіля / В.Я. Фролов, В.Г. Кубата, Г.С. Сєриков. – Харьков: ХНАДУ, Автомобильный транспорт, Выпуск 35. – 2015. – С. 30-35. (фахове видання)

17.  Гнатов А.В. Передпусковий підігрівач для бензинового двигуна. особливості застосування / А.В. Гнатов // Вісник НТУ ”ХПІ”. Зб. наук. праць. Серія Автомобіле- та тракторобудування – 2015. – № 8(1117). – С. 58–63. (фахове видання)

18.  Бороденко Ю.М. Якісний аналіз гармонійних процесів по колах живлення електроприводу автомобіля / Ю.М. Бороденко, О.А. Дзюбенко // [Електронний ресурс] / Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове фахове видання. – Х.: ХНАДУ, 2015. – №1(7). – С. 154–159. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу: www.khadi.kharkov.ua/nauka/ naukovo-doslidna-chastina/naukovi-vidannja/avtomobil-elektronika-suchasni-tekhnologiji/arkhiv-nomeriv.html. (фахове видання)

19.  Дзюбенко О.А. Аналіз використання бездротової передачі енергії для систем заряду електромобілів / О.А. Дзюбенко // [Електронний ресурс] / Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове фахове видання. – Х.: ХНАДУ, 2015. – №1(7) ). – С. 81–85. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу: www.khadi.kharkov.ua/nauka/naukovo-doslidna-chastina/naukovi-vidannja/avtomobil-elektronika-suchasni-tekhnologiji/arkhiv-nomeriv.html. (фахове видання)

20.  Rozhkova S. Methods experimental research working characteristics of the electromagnetic shock absorber / S. Rozhkova, S. Rozhkov // [Електронний ресурс] / Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове фахове видання. – Х.: ХНАДУ, 2015. – №1(7) ). – С. 27–29. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу: www.khadi.kharkov.ua/nauka/ naukovo-doslidna-chastina/naukovi-vidannja/avtomobil-elektronika-suchasni-tekhnologiji/arkhiv-nomeriv.html. (фахове видання)

21.  Паникарский А.С. Влияние восстановительных циклов на эксплуатационные параметры свинцово-кислотных аккумуляторов / А.С. Паникарский, В.В. Данков, С.А. Сладких, М.А. Кучерявая, А.И. Куликов // [Электронный ресурс] / Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2015. – №1(7). – С. 81–85. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу: www.khadi.kharkov.ua/nauka/naukovo-doslidna-chastina/naukovi-vidannja/avtomobil-elektronika-suchasni-tekhnologiji/ arkhiv-nomeriv.html. (фахове видання)

22.  Кальянов Г.К. Методи формування синусоїдального струму живлення асинхронного двигуна з використанням широтно-імпульсної модуляції / Г.К. Кальянов // [Електронний ресурс] / Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове фахове видання. – Х.: ХНАДУ, 2015. – №1(7). – С. 60–65. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу: www.khadi.kharkov.ua nauka/naukovo-doslidna-chastina/naukovi-vidannja/avtomobil-elektronika-suchasni-tekhnologiji/arkhiv-nomeriv.html. (фахове видання)

23.  Фролов В.Я. Кваліметричний метод оцінки якості автомобільних сигналізацій / В.Я. Фролов, М.В. Сєрокуров // [Електронний ресурс] / Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове фахове видання. – Х.: ХНАДУ, 2015. – №1(7). – С. 30-34. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE15_1/index.html. (фахове видання)

24.  Двадненко В.Я. Преобразователь напряжения для системы рекуперативного торможения гибридного автомобиля с сохранением тепловой энергии / В.Я. Двадненко // [Электронный ресурс] / Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2015. – №1(7). – С. 30–33. – ISSN 2226-9266 – Режим доступа: www.khadi.kharkov.ua/nauka/naukovo-doslidna-chastina/naukovi-vidannja/ avtomobil-elektronika-suchasni-tekhnologiji/arkhiv-nomeriv.html. (фахове видання)

25.  Smyrnov O. Рrinciples of construction hybrid power installations [Електронний ресурс] / О. Smyrnov, S. Klymenko // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове спеціалізоване видання. – 2015. – № 8. – с. 27-30. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу к джерелу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE15_2/2015-8-1.5.pdf. (фахове видання)

26.  Бороденко Ю.М. Спектральний аналіз електричних процесів по колах живлення електроприводу автомобіля / Бороденко Ю.М., Трішкин Є.В. // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове спеціалізоване видання. – 2015. – № 8. – с. 27-30. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу к джерелу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE15_2/2015-8-1.1.pdf. (фахове видання)

27.  Двадненко В.Я. Система рекуперативного торможения конверсионного гибридного автомобиля // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове спеціалізоване видання. – 2015. – № 8. – с. 27-30. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу к джерелу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/ P_SIS/AE15_2/2015-8-1.1.pdf. (фахове видання)

28.  Борисенко А.О. Вплив завантаженості гібридного транспортного засобу на дальність пробігу на електричній тязі / О.А. Борисенко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове спеціалізоване видання. – 2015. – № 8. – с. 27-30. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу к джерелу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE15_2/2015-8-1.3.pdf (фахове видання)

29.  Богаевский А.Б. Влияние количества зубьев измерительной шестерни на устойчивость САР частоты мощной дизель-генераторной установки // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове спеціалізоване видання. – 2015. – № 8. – с. 27-30. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу к джерелу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE15_2/2015-8-2.3.pdf (фахове видання)

30.  Кубата В.Г. Оцінка характеристик приймача протиугінної системи автомобіля на шумових сигналах / Кубата В.Г., Серіков Г.С., Фролов В.Я.  // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове спеціалізоване видання. – 2015. – № 8. – с. 27-30. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу к джерелу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE15_2/2015-8-2.7.pdf (фахове видання)

31.  Нікітін В.І. Аналіз надійності програмованих імпульсних ударно-витяжних систем / Нікітін В.І., Трунова І.С. // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове спеціалізоване видання. – 2015. – № 8. – с. 27-30. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу к джерелу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE15_2/2015-8-4.3.pdf (фахове видання)

32.  Рожков П.П. Математичне моделювання відносних вертикальних коливань підресореної та непідресореної мас автомобіля / Рожков П.П., Рожкова С.Е. // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове спеціалізоване видання. – 2015. – № 8. – с. 27-30. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу к джерелу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE15_2/2015-8-4.4.pdf. (фахове видання)

33.  Фролов В.Я. Показники надійності автомобіля, як мехатронної системи / Фролов В.Я., Кубата В.Г. // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове спеціалізоване видання. – 2015. – № 8. – с. 27-30. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу к джерелу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/ P_SIS/AE15_2/2015-8-4.8.pdf. (фахове видання)

34.  Данков В.В. Причины преждевременного сокращения срока эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов и способы их устранения / Данков В.В., Паникарский А.С. // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове спеціалізоване видання. – 2015. – № 8. – с. 27-30. – ISSN 2226-9266 – Режим доступу к джерелу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/ AE15_2/2015-8-5.4.pdf. (фахове видання)

35.  Двадненко В.Я. Конверсия обычного автомобиля в подзаряжаемый гибрид – путь к снижению эксплуатационных расходов и улучшению экологии городов / В.Я. Двадненко // Материалы международной научно-практической конференции, – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», Россия – 2015. – С. 179 – 184. (закордонне видання)

36.  Двадненко В.Я. Пути снижения стоимости гибридного транспортного средства электроприводом / В.Я. Двадненко, О.П. Смирнов, Т.А. Бажинова // Материалы международной научно-практической конференции, – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», Россия – 2015. – С. 185 – 188. (закордонне видання)

37.  Двадненко В.Я. Лічильник електричної енергії в конверсійних гібридних автомобілях із підзарядкою / В.Я. Двадненко // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник. Луцьк - 2016 – Випуск 55. – С. 106-108.

38.  А.Б. Богаевский. Синтез объединенной математической модели и структуры преобразователей режимных параметров электроэнергетического объекта/ Шутенко О.В., Борисенко А.Н., Богаевский А.Б., Литвиненко С.А., Бадалова Д.М. // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Серия: Автоматика і приладобудування. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – № 29 (1138). – С. 68-73. (фахове видання) Включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersy, USA).

39.  А.Б. Богаевский. Влияние запаздывания по измерению частоты вращения на показатели регулирования мощной дизель-генераторной установки/ Богаевский А.Б., Борисенко А.Н., Кубрик Б.И., Литвиненко С.А., Борисенко Е.А. // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Серия: Автоматика і приладобудування. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 15 (1187). – С. 3-7. (фахове видання) Включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersy, USA).

40.  А.Б. Богаевский. Зависимость показателей регулирования по частоте вращения  мощного дизель-генератора от числа зубьев в измерительной шестерне/ Богаевский А.Б., Осичев А.В. // Збірник наук. пр. УкрДУЗТ . – Харків: УкрДУЗТ. – 2016, вип. №160. – С. 58-65. (фахове видання) Включено до міжнародної науко – метричної бази Index Copernicus (Польща).

41.  Гнатов А. В. Магнитно-импульсная рихтовка кузовных панелей автомобилей с использованием согласующих устройств дискового типа / А. В. Гнатов, И.С. Трунова, В.Р. Ридун, А.А. Гомоненко // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2015. – № 8. – C. 188–192. – ISSN 2226-9266– Режим доступа: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE15_2/index.html. (фахове видання)

42.  Гнатов А.В. Анализ индуцированных токов при индукционном нагреве плоским прямоугольным многовитковым соленоидом / А. В. Гнатов, С.А. Шиндерук, О.С. Сабокарь, Х. Худир, Д.С. Тесленко // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2015. – № 8. – C. 213–217. – ISSN 2226-9266– Режим доступа: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/ AE15_2/index.html. (фахове видання)

43.  Гнатов А.В. Источник мощности для возбуждения повторяющихся импульсов тока в системах индукционного нагрева / А. В. Гнатов, О.С. Сабокарь, А.В. Калиниченко, О.А. Ульянец // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2015. – № 8. – C. 218–224. – ISSN 2226-9266 – Режим доступа: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE15_2/index.html. (фахове видання)

44.  Гнатов А.В. Возбуждение вихревых токов в массивных проводниках полем витка с разрезом – силовым элементом инструмента магнитно-импульсной рихтовки / А.В. Гнатов, Щ.В. Аргун // Вестник ХНАДУ. – Х.: ХНАДУ. – 2015. – Вип. 68 – С. 127-132. (фахове видання)

45.  Гнатов А. В. Теплові процеси за умов індукційного нагрівання полем плоского кругового багатовиткового соленоїда / А. В. Гнатов, Щ.В. Аргун, Є.О. Чаплигін, О.С. Сабокарь // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця : ВНТУ. – 2015. – № 5 (121). – С. 87-92. (фахове видання)

46.  Гнатов А. В. Индукционный нагрев ферромагнетиков плоским круговым многовитковым соленоидом / А. В. Гнатов, Щ.В. Аргун, Е.А. Чаплігин, О.С. Сабокар // Вестник ХНАДУ. – Х.: ХНАДУ. – 2015. – Вип. 70 – С. 113–118. (фахове видання)

47.  Гнатов А. В. Энергосберегающие технологии на транспорте / А. В. Гнатов, Щ.В. Аргун, О.А. Ульянец. – Луцьк: Наукові нотатки, В.55. – 2016. – С. 80–86. (фахове видання)

48.  Аргун Щ.В. Индукционный нагрев немагнитных листовых металлов круговым многовитковым соленоидом для ремонтных операций на транспорте / Щ.В. Аргун, О.С. Сабокарь, Д.А. Лисенко // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2015. – № 8. – C. 208-212. (фахове видання)

49.  Гнатов А.В. Расчет индуцированных токов при индукционном нагреве плоским прямоугольным многовитковым соленоидом / А.В. Гнатов, Е.А. Чаплыгин, О.С. Сабокар, Е.В Тришкин // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2016. – № 9. – ISSN 2226-9266– Режим доступу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE16_1/index.html. (фахове видання)

50.  Гнатов А.В. Електромагнітні процеси в інструменті магнітно-імпульсного рихтування - індукторна система с азимутальним розрізом / А.В. Гнатов, Щ.В. Аргун, О.А. Ульянец // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2016. – № 9. – ISSN 2226-9266– Режим доступу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/ P_SIS/AE16_1/index.html. (фахове видання)

51.  Дзюбенко О.А. Конструктивна особливість енергетичної системи живлення Nissan LEAF / О.А. Дзюбенко, І.Д. Зеленчук // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове фахове видання. – Х.: ХНАДУ, 2016. – № 9. – ISSN 2226-9266. – Режим доступу: www.khadi.kharkov.ua fileadmin/P_SIS/AE16_1/index.html. (фахове видання)

52.  Кальянов Г.К. Апаратна реалізація формувачів синусоїдального струму живлення асинхронного двигуна з використанням широтно-імпульсної модуляції / Г.К. Кальянов // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове фахове видання. – Х.: ХНАДУ, 2016. – № 9. – ISSN 2226-9266. – Режим доступу: www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/ AE16_1/index.html. (фахове видання)

53.  Двадненко В.Я. Контроллер заднего хода конверсионного гибридного автомобиля / В.Я. Двадненко // Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – Х.: ХНАДУ, 2016. – № 9. – ISSN 2226-9266. – Режим доступа: www.khadi.kharkov.ua fileadmin/P_SIS/AE16_1/index.html. (фахове видання)

54.  Бороденко Ю.М. Ідентифікація несправностей енергетичної установки гібридного автомобіля / Ю.М. Бороденко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове фахове видання. – Х.: ХНАДУ, 2016. – № 9. – ISSN 2226-9266. – Режим доступу: www.khadi.kharkov.ua fileadmin/P_SIS/AE16_1/index.html. (фахове видання)

55.  Bazhynov O.V. Intellectual Drive With Electric Engines On a Stock Car / Bazhynov O.V., Veselaya M.A. // II. Mechanical Engineering & Physics. – MMSE Journal Vol.4 2016. – Режим доступу: mmse.xyz/en/intellectual-drive-with-electric-engines-on-a-stock-car/