Участь НПП кафедри в методичних та науково-технічних конференціях та виставках

Конференції 

2020 р.

1.        Аргун Щ. В., Гнатов А. В., Гнатова Г. А. Альтернативні джерела генерації електричної енергії для транспорту і його інфраструктури. Матеріали VIII-ої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 14-15 квітня 2020 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2020. – 320 с. http://atmconf.vntu.edu.ua/materialy2020.pdf.

2.        Система стабілізації руху електробуса. Матеріали ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції [«Автомобільний транспорт та інфраструктура»]. (Київ, Україна 23-25 квітня  2020 р.) / Щ. В. Аргун, А. В. Гнатов, Г. А. Гнатова – Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2020. – 234 с. – С. 98 – 100.

3.        Arhun Shch., Hnatov A., Mygal V., Khodyriev S., Popova A., Hnatova H. An integrated system of alternative sources of electricity generation for charging urban electric buses. 2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) – April 24-26, 2020. – Kyiv, Ukraine – P. 619-624 10.1109 / ELNANO50318.2020.9088911

4.        Гнатов А.В., Аргун Щ.В., Гнатова Г.А. Проект сонячної зарядної електростанції для електромобілів як комплексу для проведення лабораторних та практичних занять. [Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції  до 60 річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175 річчя з дня народження Івана Пулюя], (Тернопіль, 14–15 травня 2020 року) / Науковий секретар : Золотий Р. З.  –  Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. – 288 с.

 

2019 р

1.      Safety and lighting of pedestrian crossings using green energy [Міжнародна науково-практична конференція «Фізика сучасності»] / Hnatov A.V., Arhun Sh.V., Hnatova H.A. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Харків: ХНАДУ, 2019. - 65 с. – С. 51.

2.      Засоби зниження споживання потужності у електромобіля BMW I3 / А.В. Марченко // [Автомобільний транспорт та інфраструктура: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна], 11–13 квітня 2019 р. – Київ. 2019. – с. 116-119.

3.      Аналіз та дослідження систем заряду електромобіля NISSAN LEAF / Чоломбітько О.А., Коржов А.Г // [Матеріали ХІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (84-я студентська науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О. М. Бекетова)], 23-25 квітня 2019 р. – ЧАСТИНА 2. – Харків: ХНУМГ. – с. 118-119.

4.      Система температурної стабілізації тягової акумуляторної батареї електромобілів / Алєксєйчук Д.І., Лага Іхаб       // [Матеріали ХІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (84-я студентська науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О. М. Бекетова)], 23-25 квітня 2019 р. – ЧАСТИНА 2. – Харків: ХНУМГ. – с. 119-121.

5.      Перспективний міський транспорт Харкова / Аргун Щ. В. // Автомобільний транспорт. – Х.: ХНАДУ. – 2019. – Вип. 44. – С. 106-110. DOI: 10.30977/АТ.2219-8342.2018.43.0.106, 7 стор.

6.      Система температурної стабілізації тягової акумуляторної батареї електромобілів ["ХІІ всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ»] 23-25 квітня 2019 р. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова" / Алєксєйчук Д.І., Лага Іхаб, Дзюбенко О.А. – Харків.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

7.      Комплексный подход при проектировании электромеханических устройств ["НАУКОВІ ПРАЦІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Застосування сучасних систем автоматизованого проектування в конструкторській та дослідницькій практиці"] 30 квітня 2019 р. (Посвідчення УкрІНТЕІ від 20 грудня 2018 року № 662) / Дзюбенко А. А., Богдан Д. И., Павлов М. С., Вельможная Ю. Л. – Харків.: ХНАДУ

8.      Аналіз роботи системи електроживлення електромобіля BMW I3 / А.В. Романенко, С.В. Євтушенко // [Матеріали ХІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (84-я студентська науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О.М. Бекетова)], 23-25 квітня 2019 р. – ЧАСТИНА 2. – Харків: ХНУМГ. – с. 121-122.

9.      Оцінка економічної ефективності світлодіодного освітлення. [Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фізика сучасності»] (28-29 березня 2019 р. м.Харків) / Богаєвський О.Б., Гаврилова Т.В., Касьяненко Д.С. – Харків:ХНАДУ – с. 54.

10.  Підвищення показників якості системи регулювання дизель-генератора на базі принципу максимуму. [XXVII міжнародна науково – практична конференція «Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD 2019)] (15-17травня, 2019 р. м. Харків) / Борисенко А.М., Богаєвський О.Б. – Харків: НТУ «ХПІ» – ч. 2.– с. 10

11.  Наукові основи створення гібридного транспортного засобу багатофункціонального призначення [Матеріали VІI-ої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту»], (8-10 квітня 2019 р.) / Смирнов О. П., Борисенко А. О., Марченко А. В. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – с. 122-124.

12.  Діагностика енергосистеми електромобіля BMW i3 [Автомобільний транспорт та інфраструктура: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна], (11–13 квітня 2019 року) / Борисенко А.О. – Київ, 2019. – с. 104-107.

13.  Енергозберегаючі технології створення гібридних транспортних засобів [Міжнародна науково-практична конференція «Фізика сучасності»], (28-29 березня 2019 р., Харків) / О.П. Смирнов, А.О. Борисенко, А.В. Марченко, Харків: ХНАДУ. 2019

14.  Автоматизація управління акселерацією, гальмування і перемикання передач [Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт в аграрному секторі: проектування, дизайн та технологічна експлуатація»], (16–17 травня 2019 р., м. Харків) / Бажинов О.В., Бажинова Т.О. – Харків. – С. 103–104.

15.   

 

2018 р.

1.        Енергоефективні та енергозберігаючі технології на транспорті [Третя всеукраїнська науково-практична конференція “Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні”] / А. В. Гнатов, О. А. Ульянець Щ. В. Аргун. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018.

2.        Енергогенеруюча плитка з електромашинним вузлом на базі крокових двигунів [ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем (EEES-2018)»] (Харків, Україна, 3–6 грудня 2018 р.). / Аргун Щ.В., Гнатов А.В., Дзюбенко О.А., Понікаровська С.В. – Збірник наукових праць Харків: «Друкарня Мадрид», 2018.

3.        Пристрій примусового зниження швидкості автомобілів, що генерує електроенергію. [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології»] (19-20 листопада 2018 р., м. Харків) / Гнатов А.В., Аргун Щ.В., Букетов А.В., Гнатова Г.А., Біліченко В.В., Мурований І.С. – Харків : ХНАДУ, 2018. – 129 с. – С. 14 – 16. dl.khadi.kharkov.ua/mod/resource/view.php

4.        Повышение эффективности системы старт стоп [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології»] (19-20 листопада 2018 р., м. Харків) / Двадненко В.Я., Пушкарь О.Б., Трунова И.С. – Харків: ХНАДУ

5.        Перспективи розвитку альтернативних джерел енергії [Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології»] (19-20 листопада 2018 р., м. Харків) / Трунова І.С., Бикова О.В. – Харків: ХНАДУ

6.        Дослідження джерела живлення енергетичної установки електромобіля Nissan Leaf. [Збірник матеріалів 9-ї Міжнародної науково-практичної конференції] (13-14 вересня 2018 року) / О.П. Смирнов, А.О. Борисенко, А.В. Марченко. – Херсон: Херсонська державна морська академія. – с. 179-183.

7.        Використання Matlab та Simulink у навчальному процесі [Матеріали Всеукраїнської науково-методичної Інтернет - конференції з проблем вищої освіти «Підвищення якості освітньої діяльності у вищих навчальних закладах за рахунок інтерактивних форм навчання»] (9-10 квітня 2018 р.) / О.П. Смирнов, А.О. Борисенко. – Харків: ХНАДУ, – с. 113-114.

8.        Навигационный алгоритм движения транспортного робота на основе дальномерных и фазовых ускорений [Міжнародна науково-практична конференція "Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика"] (13–15 вересня 2018 р. м. Херсон) / Бажинов А.В., Берус С.В. – Херсон. – С. 13–16.

9.        Визуальная навигация транспортного средства [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Новітні технології розвитку автомобільного транспорту"], (19 липня 2018 р. м. Херсон) / Бажинов А.В., Берус С.В. – Херсон. – С. 43–46

10.    Інтерполяція кривої намагнічування за допомогою кубічного сплайну [Матеріали VІ міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології»], (19-20 листопада 2018 р. Харків, Україна) / Рожков П.П., Рожкова С.Е. – Харків: ХНАДУ, 2018 – С. 87-90

11.    2018 IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) – April 24-26, 2018. – Kyiv, Ukraine   2018 IEEE 38-я Міжнародна конференція з електроніки та нанотехнологій (ELNANO) - 24-26 квітня 2018 року. - Київ, Україна [Ultracapacitors Electrobus for Urban Transport] / Andrii Hnatov, Shchasiana Arhun, Olha Ulyanets, Svitlana Ponikarovska // IEEE Catalog Number: CFP1805U-USB. – ISBN: 978-1-5386-6382-0. DOI: 10.1109 / ELNANO.2018.8477449

12.    2018 Energy and Sustainability for Small Developing Economies (ES2DE) – 9-12 July 2018. – Funchal, Portugal, Portugal / 2018 Енергія та сталий розвиток для малих економік, що розвиваються (ES2DE) - 9-12 липня 2018 року. - Фуншал, Португалія, Португалія. Sustainable pavement enable to produce electricity for road lighting using green energy / Antons Patlins, Andrii Hnatov, Nadezhda Kunicina, Shchasiana Arhun, Anatolijs Zabasta, Leonids Ribickis // IEEE Catalog. DOI: 10.1109/ES2DE.2018.8494236. (https://ieeexplore.ieee.org/document/8494236)

13.    Transport Means 2018: Proceedings of 22nd International Scientific Conference, Lietuva, Trakai, 3-5 oktobris, 2018. Kaunas: Транспортні засоби 2018: Праці 22-ої Міжнародної наукової конференції, Литва, Тракай, 3-5 жовтня 2018 року. Каунас: Safety of Pedestrian Crossings and Additional Lighting Using Green Energy / Patļins, A., Hnatov, A., Arhun, S. // Kaunas University of Technology, 2018,  lpp. ISSN 1822-296X. e-ISSN 2351-7034.

14.    Transport Means 2018: Proceedings of 22nd International Scientific Conference, Lithuania, Trakai, 3-5 October, 2018. Kaunas / Транспортні засоби 2018: Праці 22-ої Міжнародної наукової конференції, Литва, Тракай, 3-5 жовтня 2018 року. Каунас: Using of Green Energy from Sustainable Pavement Plates for Lighting Bikeways / Patļins, A., Hnatov, A., Arhun, S. // Kaunas University of Technology, 2018, ISSN 1822-296X. e-ISSN 2351-7034.

15.    2018 IEEE 59th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON): E-Proceedings, Latvija, Riga / 2018 IEEE 59-а Міжнародна наукова конференція з питань енергетики та електротехніки Ризького технічного університету (RTUCON): E-Proceedings, Latvija, Riga. Determination of the Best Load Parameters for Productive Operation of PV Panels of Series FS-100M and FS-110P for Sustainable Energy Efficient Road Pavement / Patļins, A., Arhun, S., Hnatov, A., Dziubenko, O., Ponikarovska, S. // Riga Technical University, doi: 10.1109/RTUCON.2018.8659829

16.    International scientific and practical conference "Prospects for the development of technical sciences in EU countries and Ukraine" (21-22 December 2018). Wljclawek, Republic of Poland: Izdevnieciba / Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи розвитку технічних наук у країнах ЄС та Україні": (21-22 грудня 2018 року). Wljclawek, Республіка Польща: Izdevnieciba. Впровадження енергоефективного міського транспорту в Харкові на базі електробусів / Arhun S. // “Baltija Publishing”

17.    Техніко-економічний розрахунок вітрогенераторної установки для СТО в Харківській області. [VI Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології»] / Гнатов А.В., Жила С.Ю., Zakis J., Mutule A., Patlins А.      // Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції (19-20 листопада 2018 р., м. Харків). – Харків : ХНАДУ, 2018. – 129 с. – С. 17– 19.

18.    Дослідження блоку накопичення для міського електробусу на супер-конденсаторах. [VI Міжнародна науково-технічна Інтернет-конференція «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології»] / Гнатов А.В., Підгора О.В., Аргун Щ.В., Lin Hengxi // Збірка матеріалів VI Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції (19-20 листопада 2018 р., м. Харків). – Харків : ХНАДУ, 2018. – 129 с. – С. 73– 74.

19.    Дослідження системи допомоги при обгоні вантажних автомобілів [VI міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології»] 19-20 листопада 2018 р. / Сушков І.М., Дзюбенко О.А., Oleksiy Antoshkiv. – Харків.: ХНАДУ

20.    Розробка пристрою для моніторингу стану CAN-шини транспортних засобів [VI міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології»] 19-20 листопада 2018 р. / Дзюбенко О.А., Гайдамака В.О., Мауш Хаким. – Харків.: ХНАДУ

21.    Вдосконалення системи температурної стабілізації тягової акумуляторної батареї електромобілів [Міжнародна науково-практична конференція "Новітні технології розвитку автомобільного транспорту"] 16-19 жовтня 2018 р. / Кладковий І.О., Дзюбенко О.А. – Харків.: ХНАДУ

22.    Функціональні можливості сучасних зарядних станцій електромобілів [VI Міжнародна науково-технічна Інтернет-конференція: «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології»], 19-20 листопада 2018 р., Харків. / Сєріков Г.С., Іллічов А.С. – Харків: ХНАДУ

23.    Система GPS моніторингу та диспетчеризації автомобільного транспорту [VI Міжнародна науково-технічної Інтернет-конференція: «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології»], 19-20 листопада 2018 р., Харків. / Сєріков Г.С., Щербак М.П. – Харків: ХНАДУ

24.    Дослідження ефективності використання технологій безконтактної зарядки електромобілів [Міжнародна науково-практична конференція "Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології та методи підготовки фахівців"], 17-18 жовтня 2018 р., Харків. / Сєріков Г.С., Іллічов А.С. – Харків: ХНАДУ

25.    Дослідження шляхів підвищення ефективності управління тяговим приводом електромобілів [Міжнародна науково-практична конференція "Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології та методи підготовки фахівців"], 17-18 жовтня 2018 р., Харків. / Сєріков Г.С., Алєксєйчук Д.І. – Харків: ХНАДУ

26.    Система моніторингу енергетики електроквадроциклу [VI Міжнародна науково-технічна Інтернет-конференція: «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології»], 19-20 листопада 2018 р., Харків. / Сєрікова І.О., Медведський К.І. – Харків: ХНАДУ

27.    Принципи керування електроприводом сучасного електромобіля [VI Міжнародна науково-технічна Інтернет-конференція: «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології»], 19-20 листопада 2018 р., Харків. / Сєрікова І.О., Ходак С.С. – Харків: ХНАДУ

28.    Дослідження шляхів підвищення дистанції автономного пробігу електромобілів [Міжнародна науково-практична конференція "Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології та методи підготовки фахівців"], 17-18 жовтня 2018 р., Харків. / Сєрікова І.О., Ходак С.С. – Харків: ХНАДУ.

29.    Дослідження ефективності використання сонячної електростанції на електромобілях [Міжнародна науково-практична конференція "Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології та методи підготовки фахівців"], 17-18 жовтня 2018 р., Харків. – Сєрікова І.О., Медведський К.І. – Харків: ХНАДУ.

30.    Розрахунок еквівалентної витрати палива електромобілями [VI Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології»], (19-20 листопада 2018 р.) / А.О. Борисенко, А.Г. Коржов. – ХНАДУ, ХНАДУ, Харків – с. 71-72.

31.    Особливості електричного та електронного обладнання автомобіля AUDI SQ7 [Міжнародної науково-практичної конференції "Новітні технології розвитку автомобільного транспорту"], (16-19 жовтня 2018 р.) / А.О. Борисенко, С.В. Євтушенко. – Харків: ХНАДУ. – с. 473-475.

32.    Дослідження гібридної силової установки [VI Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології»], (19-20 листопада 2018 р.) / О.П. Смирнов, М.С. Кузьмук, Реваз Какубава. –     Харків: ХНАДУ. – с. 38-40.

33.    Асистент паркування електромобіля BMW i3 [Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції "Новітні технології розвитку автомобільного транспорту"] (16-19 жовтня 2018 р.) / О.П. Смирнов, А.В. Романенко. –   Харків: ХНАДУ. – с. 497-499.

34.    Дослідження систем заряду акумуляторних батарей електромобілів / А.В. Марченко, А.О. Рудаков // [Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції "Новітні технології розвитку автомобільного транспорту" ХНАДУ] (16-19 жовтня 2018 р.). – Харків: ХНАДУ. – с. 487-488

35.    Переваги та недоліки гібридної силової установки Toyota Prius / А.В. Марченко // [Наукові праці VI Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», ХНАДУ] (19-20 листопада 2018 р.). – Харків: ХНАДУ. – с. 34-35.

36.    Перспективні напрями розвитку електричних транспортних засобів     / А.О. Рудаков // [Наукові праці VI Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», ХНАДУ] (19-20 листопада 2018 р.). –Харків: ХНАДУ. – с. 36-37.

37.    Розробка програмного забезпечення на базі Arduino для автопілоту / О.А. Чоломбитько, І.І. Музика // [Наукові праці VI Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», ХНАДУ] (19-20 листопада 2018 р.). –Харків: ХНАДУ. – с. 122-123

 

2017 р.

 

1.      Бороденко Ю.М. Контроль характеристик активних підвісок автомобілів в умовах лінії експрес-діагностики. Тези доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції «Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців» 19-20 жовтня 2017 р. – Х.: ХНАДУ, 2017. – C. 66 – 67.

2.        Бороденко Ю.М. Контроль характеристик активних підвісок в умовах поста діагностики ходової частини автомобіля. Тези доповіді на V Міжнародній науково-технічній інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології» 20-21 листопада 2017 р. Електронний ресурс. – Х.: ХНАДУ, 2017. – C.154 – 156.

3.        Рожков П. П., Рожкова С. Е. Аналіз можливості використання магнітних збірок Халбаха у циліндричній лінійній машині / Матеріали VI Міжнародної науково-технічної конференція «Актуальні проблеми світлотехніки». Тези доповідей 4–6 жовтня 2017 року, Харків: ХНУМГ, 2017. – С. 141–142.

4.        Добажанський В.О. Панікарський О.С. Підвищення ефективності роботи акумуляторної батареї електромобіля. XIV Всеукраїнська наукова  конференція студентів, магістрів,та аспірантів з міжнаро-дною участю "Сучасні проблеми екології" Житомирський технологічний університет 15. 03.2018

5.        Сєріков Г.С. Перспективи розвитку конструкції електромобілів / Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції "Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології та методи підготовки факівців", 19-20 жовтня 2017 р.

6.        Сєрікова І.О. Тенденції розвитку бортових зарядних станцій електромобілів / Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції "Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології та методи підготовки факівців", 19-20 жовтня 2017 р.

7.        Александров В.О., Сєрікова І.О. Електромобілі як основне джерело покращення екологічної безпеки паливно-енергетичного комплексу / Збірка матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Галузеві проблеми екологічної безпеки", 24 жовтня 2017, Харків

8.        Алексєйчук Д.І., Сєріков Г.С. Електромобіль як засіб підвищення екологічної безпеки автомобільно-дорожнього комплексу / Збірка матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Галузеві проблеми екологічної безпеки", 24 жовтня 2017, Харків

9.        Серикова И.А., Mohamed Bushara Структурная модель зарядной станции электромобилей с повышенным уровнем безопасности / Матеріали V Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції "Автомобіль і Електроніка. Сучасні технології", 20-21 листопада 2017 року

10.    Інноваційні енергоефективні технології при проектуванні та виробництві сучасних автотранспортних засобів [Матеріали міжнародної науково-технічної конференції Транспорт: механічна інженерія, експлуатація, матеріалознавство (ТМІЕТ – 2017) (21-22 вересня 2017 р., м. Херсон)]. / А.В. Гнатов, Щ.В. Аргун. – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2017. – 152 с. – С. 17–18.

11.    Експериментальне визначення параметрів навантаження для монокристалічних та полікристалічних сонячних батарей. Восьма Міжнародна науково-практична конференція [«Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування СЕУТТОО-2017]. (Херсон, Україна 28-29 вересня 2017 р.) / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, О. А. Дзюбенко. – Херсон: ХДМА, 2017. – 515 с. – С. 196–198

12.    Ветрогенератор как средство увеличения запаса хода электромобиля. Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції [«Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи  підготовки фахівців»] (Харків, Україна, 20-21 жовтня 2017 р.) / А. Д. Голиков, Щ. В. Аргун. – Х. : ХНАДУ, 2017. – 320 с. – С. 19–20.

13.    Сонячні зарядні станції як невід’ємна частина транспортної інфраструктури. Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції [«Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців»] (Харків, Україна, 20-21 жовтня 2017 р.) / Щ. В. Аргун, А. В. Гнатов. – Х. : ХНАДУ, 2017. – 320 с. – С. 53–54.

14.    Розумні дороги, як основа сучасних технологій для автомобільного транспорту. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23-25 жовтня 2017 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 233 с. – С. – 87-89.

15.    Тягові акумуляторні батареї для електромобіля. Матеріали V Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції [«Автомобіль і електроніка. Сучасні технології»] (Харків, Україна, 20-21 листопада 2017 р.) / Щ. В. Аргун, O. А. Ульянец, В. А. Бармін. – Х. : ХНАДУ, 2017. – 184 с. – С. 10–12. car-electroniks.hol.es/images/файлы/zbirka_materialii_2017.pdf

16.    Перспективи розвитку автомобільного ринку України. Матеріали V Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції [«Автомобіль і електроніка. Сучасні технології»] (Харків, Україна, 20-21 листопада 2017 р.) / Щ. В. Аргун, Г. А. Гнатова. – Х. : ХНАДУ, 2017. – 184 с. – С. 19–21. car-electroniks.hol.es/images/файлы/zbirka_materialii_2017.pdf

17.    Альтернативне джерело електричної енергії для електромобіля. Матеріали V Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції [«Автомобіль і електроніка. Сучасні технології»] (Харків, Україна, 20-21 листопада 2017 р.) / О. Д. Голіков, Щ. В. Аргун, – Х. : ХНАДУ, 2017. – 184 с. – С. 22–24. car-electroniks.hol.es/images/файлы/zbirka_materialii_2017.pdf

18.    Автомобільне паливо, як індикатор розвитку автотранспортної галузі. Матеріали V Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції [«Автомобіль і електроніка. Сучасні технології»] (Харків, Україна, 20-21 листопада 2017 р.) / А. В. Круковська, Щ. В. Аргун, – Х. : ХНАДУ, 2017. – 184 с. – С. 49–51. car-electroniks.hol.es/images/файлы/zbirka_materialii_2017.pdf

19.    Оцінка електричного автобуса з суперконденсаторним блоком накопичення енергії. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції] (20-21 листопада 2017 р., м. Харків)  / А. В. Гнатов, О.В. Підгора,  С. Барудов.  – Харків : ХНАДУ, 2017. – 184 с. – С. 95 – 97.

20.    Керований амортизатор з магнітною рідиною для адаптивної підвіски автомобіля. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології [Збірка матеріалів V Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції] (20-21 листопада 2017 р., м. Харків) / А. В. Гнатов, С. В. Кисловський, Dmitry Hehenia.  – Харків : ХНАДУ, 2017. – 184 с. – С. 164 – 165.

21.    Сєріков Г.С. Підвищення ефективності роботи системи передпускового підігріву дизельних двигунів / Матеріали V Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції "Автомобіль і Електроніка. Сучасні технології", 20-21 листопада 2017 року

22.    Розумні дороги – електрофіціровані дороги майбутнього. [Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові інновації»] (15-16 лютого 2017 р., м. Київ). / А. В. Гнатов, О.Р. Киценко – Київ : МЦНД, 2017. – 84 с. – С. 20 – 22.

23.    Енергозберігаючі технології на транспорті – новітня спеціальність для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. [Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції] (16 березня 2017 р., м. Харків). / А.В. Гнатов, Щ.В. Аргун, О.А. Ул’янець. – Харків : ХНАДУ, 2017. – 209 с. – С. 23 – 28.

24.    Ресурсозберігаючі технології в транспортній інфраструктурі. Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2017) [Збірка матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 травня 2017 р., м. Херсон)]. / А.В. Гнатов, Щ.В. Аргун, О.Р. Киценко. – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2017. – 400 с. – С. 306–309.

25.              Andrey Gnatov. Smart Road as a Complex System of Electric Power Generation / Andrey Gnatov, Shchasyana Argun, Natalia Rudenko // 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON) – May 29 – June 2, 2017. – Kyiv, Ukraine – P. 457–461, IEEE Catalog Number: CFP17K03-USB. – ISBN: 978-1-5090-3005-7. (СКОПУС)

26.              Andrey Gnatov. Joint Innovative Double Degree Master Program «Energy-Saving Technologies in Transport» / Andrey Gnatov, Shchasyana Argun, Olga Ulyanets // 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON) – May 29 – June 2, 2017. – Kyiv, Ukraine – P. 1203–1207, IEEE Catalog Number: CFP17K03-USB. – ISBN: 978-1-5090-3005-7. (СКОПУС)

27.              Рожков П.П., Рожкова С.Е. Математична модель електромагнітного амортизатору / Програма міжнародної науково-практичної конференції  «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». 3–4 листопада 2016 року. – Харків: ХНТУСГ імені Петра Василенка, 2016.  – С. 14.

28.              Доповідь "Практичний досвід урахування сумлінності навчання студента в підсумковій семестровій оцінці знань". Всеукраїнська науково-методична інтернет конференція "Проблеми і перспективи розвитку вищої освіти в Україні" 22 листопада 2016 р.

29.              Смирнов О.П. Використання науково-практичного комплексу для підготовки фахівців автомобільного профілю. / О.П. Смирнов, А.О. Борисенко, Н.В. Скляров, О.А. Думбур, О.В. Воропай // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку вищої освіти в Україні» 22 листопада 2016 р., ХНАДУ, Харків – с. 38-40.

30.              Смирнов О.П. Реалізація новітніх освітніх моделей для підготовки фахівців автомобільного профілю / О.П. Смирнов, А.О. Борисенко // Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті: сучасний погляд: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (9 червня 2017 року), ХНАДУ, Харків – с. 137-139.

31.              On-board battery charging current limiter of electric vehicles  Liliia Smilyk, Igor Taran, Mariya Vesela. IV Cracow National Scientific Conference on Transport "KOKONAT" Krakow, 20-21 April 2017

32.              Дзюбенко О.А. Вибір інтерфейсу та протоколу зв’язку для інформаційно-телекомунікаційних систем транспортних засобів та інфраструктури // [Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції] (16 березня 2017 р., м. Харків). – Харків: ХНАДУ, 2017. – 209 с. – С. 41 – 43.

 

2015 -2016 рр.

1. Дзюбенко О.А. Критеріальний вибір мікроконтролерного сімейства для викладання дисципліни мікропроцесорна техніка / Дзюбенко О.А., Бикова О.В., Сараєв О.В., Богодан Д.І. [Збірка наукових праць всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку вищої освіти в Україні»] (22 листопада 2016 р., м. Харків).– Харків : ХНАДУ, 2016. – С. 27 – 28.

2. Панікарський О.С. Практичний досвід урахування сумлінності навчання студента в підсумковій семестровій оцінці знань / Панікарський О.С., Поваляєв С.І., Грішакін В.Т. [Збірка наукових праць всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку вищої освіти в Україні»] (22 листопада 2016 р., м. Харків).– Харків : ХНАДУ, 2016. – С. 37.

3. Бажинов О.В., Веселая М.А. Обеспечение безопасности электромобилей. Материалы III МНТК «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика». Херсон, 2016, с. 46-51.

4. Аргун Щ.В. Переваги та недоліки дистанційного навчання в Україні / Аргун Щ.В., Чебан А.А., Красюк О.Н., Кузьменко А.П. [Збірка наукових праць всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку вищої освіти в Україні»] (22 листопада 2016 р., м. Харків).– Харків : ХНАДУ, 2016. – С. 48 – 49.

5. Бажинов О.В. Особливості використання інтерактивних методів навчання в вищих навчальних закладах / Бажинов О.В., Грицюк О.В., Карпенко В.О, Воронков О.І. [Збірка наукових праць всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку вищої освіти в Україні»] (22 листопада 2016 р., м. Харків).– Харків : ХНАДУ, 2016. – С. 50 – 51.

6. Бажинова Т.О. Актуальні психолого-педагогічні проблеми розвитку сучасної освіти в україні / Бажинова Т.О., Бобошко О.А., Коряк О.О., Михалевич Н.Г. [Збірка наукових праць всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку вищої освіти в Україні»] (22 листопада 2016 р., м. Харків).– Харків : ХНАДУ, 2016. – С. 72 – 73.

7. Малопотужна система енергозбереження та генерації електричної енергії для транспортних засобів. 7-ма Міжнародна науково-практична конференція [«Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування» СЕУТТОО-2016]. (Херсон, Україна 22–23 вересня 2016 р.) / А. В. Гнатов, Щ.В. Аргун. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2016. – 263. – С. 56–57.

8. «Енергозберігаючі технології на транспорті» - нова спеціальність для підготовки магістрів в умовах сталого розвитку. [Збірка наукових праць всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку вищої освіти в Україні»] (22 листопада 2016 р., м. Харків). / А. В. Гнатов, А.В. Букетов, В.В. Мамрай, А.В. Ільченко, В.В. Біліченко, О.А. Ульянець. – Харків : ХНАДУ, 2016. – 92 с. – С. 24 – 26.

9. Смирнов О.П. Гибридная силовая установка для автобуса. / О.П. Смирнов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85-річчю заснування ХНАДУ, 85-річчю заснування автомобільного факультету та з нагоди Дня автомобіліста і дорожника «Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті», 15-16 жовтня 2015 р., ХНАДУ, Харків – с. 55-57.

10. Дзюбенко О.А. Технологія бездротового заряду акумляторів електромобілів / О.А. Дзюбенко, І.Д. Зеленчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85-річчю заснування ХНАДУ, 85-річчю заснування автомобільного факультету та з нагоди Дня автомобіліста і дорожника «Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті», 15-16 жовтня 2015 р., ХНАДУ, Харків – с. 37-39.

11. Кальянов Г.К. Схемотехніка коректорів коефіцієнта потужності / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85-річчю заснування ХНАДУ, 85-річчю заснування автомобільного факультету та з нагоди Дня автомобіліста і дорожника «Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті», 15-16 жовтня 2015 р., ХНАДУ, Харків – с. 39-41.

12. Богаевский А.Б. Исследование изменения энергоресурсов в процессе разряд/заряд аккумуляторной батареи при запуске мощного транспортного дизеля / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85-річчю заснування ХНАДУ, 85-річчю заснування автомобільного факультету та з нагоди Дня автомобіліста і дорожника «Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті», 15-16 жовтня 2015 р., ХНАДУ, Харків – с. 96-98.

13. Смирнов О.П. Экологически чистый транспорт – будущее наших городов / О.П. Смирнов О.П. , С.И Клименко, О.Г. Гелашвили  // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», 17-19 листопада 2015 р., ХНАДУ, Харків – с. 29-30.

14. Борисенко А.О. Основні положення універсального методу оцінки еквівалентної витрати палива транспортних засобів з електроприводом // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», 17-19 листопада 2015 р., ХНАДУ, Харків – с. 4-6.

15. Двадненко В.Я. Рекуперативное торможение в конверсионном гибридном автомобиле // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», 17-19 листопада 2015 р., ХНАДУ, Харків – с. 6-9.

16. Бороденко Ю.М., Дімітров А.Й. Аналіз електричних процесів по колах живлення електроприводу автомобіля // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», 17-19 листопада 2015 р., ХНАДУ, Харків – с. 29-30.

17. Кравцов М.Н., Бажинова Т.А., Мауш Хаким. Проблемы обеспечения безопасности электромобилей и гибридных автомобилей // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», 17-19 листопада 2015 р., ХНАДУ, Харків – с. 29-30.

18. Никитин В.И., Трунова И.С. Анализ надёжности программируемых импульсных ударно-вытяжных систем // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», 17-19 листопада 2015 р., ХНАДУ, Харків – с. 29-30.

19. Гнатов А.В., Барудов С. Передпускові підігрівачі для дизельного двигуна // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», 17-19 листопада 2015 р., ХНАДУ, Харків – с. 29-30.

20. Фролов В.Я., Кубата В.Г., Какубава Реваз. Показники надійності автомобіля, як мехатронної системи. // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», 17-19 листопада 2015 р., ХНАДУ, Харків – с. 29-30.

21. Кубата В.Г., Серіков Г.С., Фролов В.Я., Mohamed Bushara. Оцінка характеристик приймача протиугінної системи автомобіля на шумових сигналах // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», 17-19 листопада 2015 р., ХНАДУ, Харків – с. 29-30.

22. Данков В.В., Паникарский А.С. Причинно - следственный характер проблем в области изготовления и эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторных батарей // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», 17-19 листопада 2015 р., ХНАДУ, Харків – с. 29-30.

23. Кальянов Г.К. Формирователь синусоидального тока питания тягового асинхронного двигателя электромобиля // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», 17-19 листопада 2015 р., ХНАДУ, Харків – с. 29-30.

24. Богаевский А.Б., Нурмирадов Тиркиш, Аллабердиев Артур. Влияние количества зубьев измерительной шестерни на устойчивость сар частоты мощной дизель–генераторной установки // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», 17-19 листопада 2015 р., ХНАДУ, Харків – с. 29-30.

25.  Рожков П.П., Рожкова С.Е. Математичне моделювання вертикальних коливань автомобіля на довгій дорожній нерівності // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», 17-19 листопада 2015 р., ХНАДУ, Харків – с. 29-30.

26. Воропай А.В., Дзюбенко А.А., Егоров П.А. Разработка измерительного комплекса для экспериментальных исследований упругих элементов конструкций при ударном нагружении // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», 17-19 листопада 2015 р., ХНАДУ, Харків – с. 162-164.

27. Гнатов А. В. Экспериментальная апробация бесконтактного метода контроля удельной электропроводности листовых метал лов / А. В. Гнатов, Щ.В. Аргун // Шоста Міжнародна науково-практична конференція [«Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування» СЕУТТОО-2015] (Херсон, Україна 24–25 вересня 2015 р.). – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2015. – 308. – С. 116–118.

28. Гнатов А. В. Рихтовка автомобильных кузовов с применением технологий магнитно-импульсной обработки метал лов / А. В. Гнатов, Є. О. Чаплигін // Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85-річчу заснування ХНАДУ [Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті] (Харків, Україна 14–15 жовтня 2015 р.). – Х.: ХНАДУ, 2015. – 312. – С. 203–205.

29. Гнатов А.В. Сучасні технології на автобусному транспорті / А.В. Гнатов, Щ.В. Аргун, О.В. Підгора // Матеріали ІV-ої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [“Сучасні технології та перспективи розвиткуавтомобільного транспорту”] (14-15 квітня 2016 р., м. Вінниця). – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 139 с. С. 93-97.

30. Гнатов А.В. Електробус на суперконденсаторах для наземної аеродромної техніки / А.В. Гнатов, Щ.В. Аргун // [Международная научно-техническая конференция «Проблемы создания и обеспечения жизненного цикла авиационной техники»] (20-21 квітня 2016 р., м. Харків). – Х.: Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2016. – 162 с. – С. 145-147.

31. Гнатов А.В. Міський електробус з надшвидкою зарядкою / А.В. Гнатов, О.А. Ульянець Щ.В. Аргун // [Друга всеукраїнська науково-практична конференція “Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні”: тези доповідей] (17-18 березня 2016 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 112 с. – С. 43 – 44.

32. Аргун Щ. В. Электромагнитные процессы при индукционном нагреве немагнитных листовых металлов круговым многовитковым соленоидом / Щ.В. Аргун, О. С. Сабокарь, С. Ф. Головащенко // Матеріали IV Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції [«Автомобіль і електроніка. Сучасні технології»] (Харків, Україна, 17-19 листопада 2015 р.). – Х. : ХНАДУ, 2015. – 172 с. – С. 82–84.

33. Аргун Щ. В. Система контроля и управления источника мощности – генератора многократных токовых импульсов / Щ. В. Аргун // Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчу заснування ХНАДУ, 85-річчу заснування автомобільного факультету та з нагоди Дня автомобіліста і дорожника. Ч. 1. [«Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті»] (Харків, Україна, 15-16 жовтня 2015 р.). – Х. : ХНАДУ, 2015. – 312 с. – С. 197–198.

34. Кучерява М.А. Схемотехнічні рішення керування вентильною машиною електромобіля / М.А. Кучерява, О.В. Бажинов // Матеріали МНПК "Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві-освіта, наука, практика". – Херсон, 2015, С. 252-254.

35. Весёлая М.А. Математическая модель тяговой АКБ электромобиля / М.А. Весёлая, А.В. Бажинов / Материалы 7-НТК студенів і молодих вчених ДВНЗ "Націонаний гірничний університет". – 6-7 квітня, 2016.

36. Весёлая М.А. Управление силовой установкой электромобыля с использованием адаптивного критика / М.А. Весёлая, А.В. Бажинов // Материалы 4-МНТК «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей». – Луцький національний технічний університет – 6.06-10.06.2016.