Від студентської наукової роботи до захисту докторської дисертації