Захист докторських і кандидатських дисертацій проходить по напрямам наукової роботи

  • Динаміка руху машин та забезпечення її  функціональної стабільності на етапах проектування, виробництва та експлуатації (під керівництвом проф. Подригало М.А., доц. Тарасова Ю.В., доц. Абрамова Д.В., доц. Коробко А.І.).
  • Надійність та якість автотранспортних конструкцій в проектуванні, виробництві та експлуатації (під керівництвом проф. Полянського О.С., доц. Дубініна Є.О.).
  • Конструкційна міцність виробів та технології зміцнення матеріалів (під керівництвом проф. Дяченко С.С., проф. Савченкова Б.В., доц. Пономаренко І.В.).
  • Системно-процесний інжиніринг технічних об’єктів в CALS-циклах (під керівництвом проф. Тернюка М.Е., проф. Дудукалова Ю.В.

Планування професійного розвитку НПП здійснюється за перспективним і річним планами. Підвищення кваліфікації НПП є постійним процесом, при цьому протягом 5 років сумарна кількість підвищення кваліфікації має бути не менше 180 годин.

Одним з основних видів підготовки викладачів є захист наукових дисертацій та одержання вчених звань. Як приклад за останні 5 років можна навести захист дисертації Абрамова Д.В. (д.т.н.), Молодана А.О. (д.т.н.), Тарасова Ю.В. (д.т.н.), Потапова М.М. (к.т.н.), отримання вченого звання доцента – Шеїним В.С., звання професора – Абрамовим Д.В., Дубініним Є.О. Важливим видом підготовки викладачів є підвищення кваліфікації.

Зокрема, д-р техн. наук, професор Подригало М.А. та к.т.н., доцент Рибалко І.В. у 2023 році пройшли підвищення кваліфікації у формі особистого стажування на кафедрі «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (120 годин) з 20 березня по 20 травня 2023 року. (Наказ № 379 С від 16.03.2023р.)

У 2020 році к.т.н., доцент Дудукалов Ю.В. закінчив курси наладчиків-програмістів верстатів з ЧПК HAAS в сертифікованому центрі «Aplanalp HAAS» НТУ «Київський політехнічний інститут ім.І. Сікорського» (з 10.02 по 19.02 2020 р. з відривом від навчального процесу, тривалістю 80 год).

Викладачі кафедри ТМ і РМ д-р техн. наук, професор Абрамов Д.В. та д-р техн. наук, професор Дубінін Є.О. пройшли закордонне наукове стажування «Освіта та навчання без кордонів» в Університеті економіки й інновацій (WSEI) у Люблині (Польща), за напрямком «Механіка і будова машин», (з 19 жовтня до 20 грудня 2020 року, тривалістю 180 годин, SV 0438). Загалом на випусковій кафедрі ТМ та РМ усі викладачі за період 2018–2023 рр. пройшли підвищення кваліфікації щодо академічної доброчесності.