Талда Геннадій Борисович (к.т.н.)

«Повышение топливной экономичности и снижение токсичности бензиновых двигателей добавкой водорода к бензину».

Харків – 1984 р.

Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент А.І. Міщенко.

 

Башлай Сергій Іванович (к.т.н.)

«Повышение экономичности дизелей СМД путем совершенствования процесса топливоподачи насосами распределительного типа».

Харків -1985 р.

Науковий керівник – заслужений діяч науки УРСР, доктор технічних наук, професор А.Е. Сімсон.

 

Сахаревич Сергій Вікторович (к.т.н.)

«Улучшение топливной экономичности автомобильного дизеля 6ЧН 10,5/12 за счет рациональной организации процеса смесеобразования».

Харків – 1988 р.

Науковий керівник – кандидат технічних наук, професор І.І. Тимченко.

 

Фунг Суан Тхо (к.т.н.)

«Улучшение эксплуатационных показателей грузовых автомобилей за счет применения регулируемого динамического наддува (на примере автомобиля ГАЗ-4301)».

Науковий керівник – кандидат технічних наук, професор І.І. Тимченко.

 

Воронков Олександр Іванович (к.т.н.)

«Совершенствование процесса смесеобразования в автомобильном дизеле с цилиндрической камерой сгорания».

Харків – 1993 р.

Науковий керівник – кандидат технічних наук, професор І.І. Тимченко.

 

Діб Рамадан (к.т.н.)

«Дослідження роботи легкового автомобіля на біогазі (на прикладі ВАЗ-2103)».

Харків – 1997 р.

Науковий керівник – кандидат технічних наук, професор І.І. Тимченко.

 

Манойло Володимир Максимович (к.т.н)

«Поліпшення характеристик автотракторних дизелів з хвильовим обмінником тиску».

Харків – 2001 р.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор О.С. Куценко.

 

Тимченко Дмитро Ігорович (к.т.н.)

«Поліпшення паливної економічності високообертових дизелів шляхом зміни умов сумішоутворення і згоряння».

Харків – 2006 р.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Ф.І. Абрамчук.

 

Кабанов Олександр Миколайович (к.т.н.)

«Зниження викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами транспортних дизелів шляхом конвертування їх в газові двигуни».

Харків – 2008 р.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Ф.І. Абрамчук.

 

Денісов Олексій Валерійович (к.т.н)

«Вибір і обґрунтування параметрів електрогідравлічної форсунки для акумуляторної паливної системи високообертового дизеля».

Харків – 2009 р.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Ф.І. Абрамчук.

 

Врублевський Олександр Миколайлович (д.т.н.)

«Наукові основи вибору параметрів акумуляторної паливної апаратури з електронним керуванням для високообертового дизеля».

Харків – 2011 р.

Науковий консультант – доктор технічних наук, професор Ф.І. Абрамчук.

 

Кузьменко Анатолій Петрович (к.т.н.)

«Покращення показників малолітражного газового двигуна з іскровим запалюванням за рахунок вибору параметрів, що визначають процес згоряння».

Харків – 2012 р.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Ф.І. Абрамчук.

 

Липинський Михайло Сергійович (к.т.н.)

«Вибір та обґрунтування параметрів газового двигуна середньої потужності з наддуванням і розподіленої подачею газу».

Київ – 2014 р.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Ф.І. Абрамчук.

 

Нікітченко Ігор Миколайович (к.т.н.)

«Вибір і обґрунтування основних параметрів пневмодвигуна комбінованої енергетичної установки автомобіля».

Харків – 2016 р.

Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент О.І. Воронков.

 

Овчинніков Олексій Олександрович (к.т.н.)

«Покращання показників високообертового автомобільного дизеля шляхом раціонального управління паливоподачею».

Харків – 2016 р.

Науковий керівник – доктор технічних наук, старший науковий співробітник О.В. Грицюк.

 

Воронков Олександр Іванович (д.т.н.)

«Методологія організації робочого процесу пневмодвигуна комбінованої енергетичної установки автомобіля».

Харків – 2017 р.

Науковий консультант – доктор технічних наук, професор Ф.І. Абрамчук.

Публикации по теме

1. Врублевский А.Н. Научные основы создания аккумуляторной топливной системы для быстроходного дизеля: моногр. / А.Н.Врублевский. – Харьков: изд-во ХНАДУ, 2010. – 216 с.

2. Врублевский А.Н. Выбор схемы и оптимизация параметров аккумулирующей топливной аппаратуры свободно поршневого двигателя / А.Л. Григорьев, А.Н. Врублевский // Вісник Національного технічного універвитету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – № 12. – С. 127–132.

3. Врублевский А.Н. Повышение эколого-экономических показателей автомобильного дизеля путем модификации процесса впрыскивания топлива / Ф.И. Абрамчук, А.Н. Врублевский, А.В. Денисов // Автомобільний транспорт. – Харків: ХНАДУ, 2005. – Вип. 16. – С. 303–305.

4. Врублевский А.Н. К обоснованию выбора управляющего устройства форсунки дизеля / А.Н. Врублевский, А.И. Воронков, А.В. Денисов // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – Харків: ХНАДУ, 2005. – Вип. 30. – С. 133–135.

5. Врублевский А.Н. Разработка форсунки с магнитострикционным управлением / А.Н. Врублевский // Автомобільний транспорт. – Харків: ХНАДУ, 2005. – Вип. 17. – С. 45–48.

6. Врублевский А.Н. Повышение давления впрыскивания в топливной системе высокооборотного дизеля при помощи МИД / А.Н. Врублевский, А.В. Денисов, А.Л. Григорьев, А.В. Грицюк, Г.А. Щербаков // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – Харків: ХНАДУ, 2006. – Вип. 32. – С. 50–54.

7. Врублевский А.Н. Разработка магнитострикционного привода для интеллектуальной дизельной форсунки / А.Н. Врублевский, А.М. Бовда, А.В. Денисов // Двигатели внутреннего сгорания. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – №2. – С. 47–50.

8. Врублевский А.Н. Сравнительная оценка норм на дизельное топливо стран СНГ и Евросоюза / А.Н. Врублевский // Автомобільний транспорт. – Харків: ХНАДУ, 2006. – Вип. 18. – С. 114–115.

9. Врублевський О.М. Визначення закону керування електрогідравлічної форсунки / О.М. Врублевський, Є.Ю. Зенкін, Д.Ю. Бородін, В.В. Герасименко // Науковий вісник будівництва. – Харків: Харк. держ. техн. ун-т будівн. та арх-ри, 2006. – Вип. 39.– С. 300–306.

10. Врублевский А.Н. Математическая модель быстродействующего электромагнита для топливной системы ДВС / А.Н. Врублевский, А.Л. Григорьев, А.М. Бовда // Автомобільний транспорт. – Харків: ХНАДУ, 2006. – Вип. 19. – С. 138–143.

11. Врублевский А.Н. Особенности выбора параметров электромагнита для топливной системы COMMON RAIL / А.Н. Врублевский, А.Л. Григорьев, 
А.В. Денисов // Автомобільний транспорт. – Харків: ХНАДУ, 2007. – Вип. 20. – С. 75–80.

12. Врублевский А.Н. Особенности математического моделирования гидромеханических процессов ЭГФ / А.Н. Врублевский, А.Л. Григорьев, А.В. Грицюк, А.В. Денисов, Г.А. Щербаков // Двигатели внутреннего сгорания. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – №1. – С. 44 – 52.

13. Врублевский А.Н. Датчик для регистрации перемещения мультипликатора электрогидравлической форсунки / А.Н. Врублевский, В.И. Вахрушев, А.И. Воронков, А.В. Денисов // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – Харків: ХНАДУ, 2007. – Вип. 38. – С. 321–326.

14. Врублевский А.Н. Результаты безмоторных испытаний форсунки для двухфазного впрыскивания топлива / А.Н. Врублевский, А.В. Грицюк, Г.А. Щербаков, А.В. Денисов, С.Б. Сафонов // Двигатели внутреннего сгорания. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – №2. – С. 43–47.

15. Врублевский А.Н. Использование параметрической системы T-Flex Cad при проектировании топливной системы ДВС / А.Н. Врублевский, А.Д. Бирина, И.А. Перевозник // Геометричне та комп’ютерне моделювання. – Харків, 2007. – Вип. 20. – С.116–121.

16. Врублевский А.Н. Принципы организации впрыскивания топлива при помощи электрогидравлической форсунки / А.Н. Врублевский, Ф.И. Абрамчук, Е.Ю. Зенкин // Автомобільний транспорт. – Харків: ХНАДУ, 2007. – Вип. 21. – С. 119–124.

17. Врублевский А.Н. Математическая модель движения элементов и течения топлива в полостях низкого давления электрогидравлической форсунки / А.Н. Врублевский // Автомобільний транспорт. – Харків: ХНАДУ, 2007. – Вип. 22. – С. 109–117.

18. Врублевский А.Н. Результаты безмоторных испытаний дизельной электрогидравлической форсунки / А.В. Грицюк, Г.А. Щербаков, А.Н. Врублевский, А.В. Денисов // Двигатели внутреннего сгорания. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. – №2. – С. 91–97.

19. Врублевский А.Н. Многокритериальный синтез топливной системы с электронным управлением впрыскивания / А.Н. Врублевский, А.Л. Григорьев, А.В. Денисов // Двигатели внутреннего сгорания. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. – №1. – С. 91–98.

20. Врублевский А.Н. Разработка и исследование свойств магнитострикционного актюатора Терфенолопласт / А.Н. Врублевский, А.И. Воронков, А.М. Бовда // Вісник Харківського національного автомобульно-дорожнього університету. – Харків: ХНАДУ, 2008. – Вип. 42. – С. 36–38.

21. Врублевский А.Н. Метод многокритериальной идентификации математической модели топливной системы / А.Н. Врублевский // Автомобільний транспорт. – Харків: ХНАДУ, 2008. – Вип. 23. – С. 95–99.

22. Врублевский А.Н.  Исследование влияния утечек топлива в электрогидравлической форсунке на параметры впрыскивания / А.Н. Врублевский // Двигатели внутреннего сгорания. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. – №2. – С. 43–47.

23. Врублевский А.Н. Датчик для измерения перемещения электромагнитного клапана электрогидравлической форсунки / А.Н. Врублевский // Автомобільний транспорт. – Харків: ХНАДУ, 2009. – Вип. 24. – С. 109–117.

24. Врублевский А.Н. Этапы эволюции топливоподающей аппаратуры отечественного высокооборотного малолитражного дизеля / С.А. Алехин, А.Н. Врублевский, А.В. Грицюк, Г.А. Щербаков // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Харків: НАКУ «ХАІ», 2009. Вип. 9/66. – С. 131–135.

25. Врублевский А.Н. Результаты испытаний новых материалов для электромагнитов системы топливоподачи дизеля / А.Н. Врублевский, А.В. Грицюк, А.И. Воронков, А.М. Бовда // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – Харків: ХНАДУ, 2009. – Вип. 46. – С. 126–130.

26. Врублевский А.Н. Перспективы развития топливной аппаратуры для высокооборотного отечественного дизеля / А.Н. Врублевский, А.В. Денисов // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: Матеріали 1-ї всеукраїнської науково-технічної конференції.– Первомайськ, 2005. – С. 19–21.

27. Врублевский А.Н. Математическая модель для углубленного исследования динамики дизельной форсунки CR / А.Н. Врублевский, А.Л. Григорьев // 3-е Луканинские чтения Решение энергоэкологических проблем в автотранспортном комплексе: тезисы докладов научно-технической конф. – М: МАДИ (ГТУ), 2007. – С. 34–37.

28. Врублевский А.Н. Математичекое и физическое моделирование работы аккумулирующей топливной аппаратуры дизеля / А.Н. Врублевский, А.В. Денисов // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: Матеріали 2-ї всеукраїнської науково-технічної конференції. – Первомайськ, 2007. – С. 41–45.

29. Врублевский А.Н. Результаты разработок топливоподающей аппаратуры для высокооборотного дизеля / А.В. Грицюк, А.Н. Врублевский, А.В. Денисов // Фундаментальные и прикладные проблемы совершенствования поршневых двигателей: Материалы XI междунар. науч.-практ. конф. – Владимир: ВлГУ, 2008, – С. 112–118.

30. Врублевский А.Н. Решение задачи поиска оптимальных параметров дизельной топливной аппаратуры / А.Н. Врублевский, Ф.И. Абрамчук, А.В. Денисов // 4-е Луканинские чтения Решение энергоэкологических проблем в автотранспортном комплексе: Тезисы докладов научно-технической конф. – М: МАДИ (ГТУ), 2009. – С. 32–34.

31. Врублевский А.Н. Анализ расхода топлива по прецизионным зазорам электрогидравлической форсунки / А.Н. Врублевский // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: Матеріали 3-ї всеукраїнської науково-технічної конференції. – Первомайськ, 2009. – С. 22–24.

Постоянное ухудшение экологической обстановки в местах массовой эксплуатации автомобильного транспорта требует находить эффективные пути снижения токсичности отработавших газов автомобильных двигателей.

Одним из наиболее эффективных путей решения этой проблемы является конвертация двигателей в газовые, в частности, работающие на природном газе (метан). Благодаря своему химическому составу это топливо обеспечивает практически нулевой уровень выбросов твердых частиц, канцерогенных и прочих неметановых углеводородов, а высокая гомогенизация смеси обеспечивает низкий уровень выбросов моноксида углерода СО и несгоревших углеводородов СН. Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеПолностью...

Сегодня перед человечеством остро стал вопрос о поиске альтернативных источников энергии для транспортных средств вместо традиционных нефтяных топлив и природного газа, а также повышения экономичности и экологичности силовых установок автомобилей. В связи с этим всемирно известная фирма «Shell», специализирующаяся на добыче и переработке нефти и производстве различных автомобильных компонентов, много лет проводит ежегодный «Eco-marathon» среди студенческих команд со всего мира. Победителем соревнований становится команда, автомобиль которой покажет наибольший пробег при расходе одного литра топлива.

В 2010-11 и 2013 годах в этих соревнованиях впервые из стран СНГ приняла участие команда из Украины, а именно Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. Студенты ХНАДУ представили автомобиль ХАДИ-34, наибольшее достижение которого – пробег на одном литре топлива 575 км. И хотя этот результат и признан рекордом Украины, он значительно уступает результатам других участников. Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеПолностью...

Процессы теплопередачи играют большую роль в окружающем мире, а для тепловых двигателей эта роль является определяющей.

При проектировании ДВС и их систем моделирование теплопередачи используется при решении следующих проблем: теплонапряженности деталей камеры сгорания, проектирование элементов системы охлаждения, тепловой менеджмент систем, отвод теплоты от теплонапряженных деталей, расчет теплоотдачи в стенки цилиндра в процессе сгорания и т.пр.

Математическое моделирование этих процессов позволяет существенно экономить ресурсы на экспериментальных исследованиях. Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеПолностью...

Для современного крупного города характерны проблемы с обеспечением высокого уровня организации дорожного движения, которые в наибольшей мере проявляются в его центральной части. Уже при настоящем уровне автомобилизации существуют серьёзные проблемы с проездом по центральным улицам и с местами для парковки автомобилей на них. Эти проблемы коснулись не только индивидуального транспорта, они непосредственно отразились на работе маршрутных транспортных средств, снижая скорость движения в часы пик до 8-10 км/ч. Выбросы вредных веществ при этом достигают критических значений, поэтому все чаще автотранспортные средства кроме традиционной силовой установки - ДВС комплектуются какими-либо дополнительными силовыми установками или оснащены аккумуляторами энергии, которые запасают ее в периоды избытка и отдают в периоди, когда это необходимо. Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеПолностью...

Вверх

Участь викладачів та студентів у наукових конференціях, НДР

 

На кафедрі постійно ведуться наукові дослідження за вищевказаними напрямками.

Особлива увага співробітників кафедри приділяється наступним науковим темам:

08-53-21 "Розробка енергоефективного машинного комплексу для транспортного забезпечення збройних сил та національної гвардії України"

Щорічно студенти кафедри разом з викладачами беруть участь у Міжнародних студентських конференціях університету та у Міжнародних науково-практичних конференціях, що проводяться як у нашому університеті, так і інших навчальних закладах.

Щорічно кращі роботи випускників-магістрів відправляються на конкурси студентських робіт, де отримують вищі бали, а студенти займають перші місця.

Академічна доброчесність

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у заходах з академічної доброчесності і втілюють у життя отримані рекомендації.

Вверх

Міжнародна наукова діяльність

Викладачі кафедри плідно співпрацюють з Американською асоціацією автомобільних інженерів SAE і являються її членами.

ПУБЛІКАЦІЇ

Scopus and Web of Science

 

1. Rogovyi Andrii, Korohodskyi Vladimir, Medvediev Yevhen (2021). Influence of bingham fluid viscosity on energy performances of a vortex chamber pump. Energy 218 (2021) 119432, ISSN 0360-5442, doi: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.119432

2. Rogovyi A., Korohodskyi V., Khovanskyi S., Hrechka I. and Medvediev Y. (2021). Optimal design of vortex chamber pump. J. Phys.: Conf. Ser. 1741 012018, ISSN: 1742-6588, E-ISSN: 1742-6596, doi: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1741/1/012018

3. Korohodskyi, V., Rogovyi, A., Voronkov, O., Polivyanchuk, A., Gakal, P., Lysytsia, O., Khudiakov, I., Makarova, T., Hnyp, M., & Haiek, Y. (2021). Development of a three-zone combustion model for stratified-charge spark-ignition engine. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(5 (110), 46–57. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.228812

4. Abramchuk F.I., Avramenko A.M., Kuzmenko A.P. Investigation on the process of injection of commercial grade and blended fuel in a diesel engine. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, № 2. – pp. 40-46, doi: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-2/040

5. Leontiev, D., Voronkov, O., Nikitchenko, I., Sklyarov, Nazarov, A. Pneumatic Power Unit for a Wheeled Vehicle. SAE Technical Paper 2021-01-0640, 2021, doi: https://doi.org/10.4271/2021-01-0640

6. Prokhorenko, A., Vrublevskyi, O., Grytsyuk, O., Kuzmenko, A., and Kravchenko, S. (2021). Study of super/turbocharger system for helicopter diesel engine. Diagnostyka, 22(3), pp.25-34. https://doi.org/10.29354/diag/140512

7. Leontiev, PhD, D., Voronkov, O., Nikitchenko, I., Korohodskyi, V. et al. (2021). Feasibility of Heating the Air in a Hybrid Pneumatic Engine for a Compact Vehicle. SAE Technical Paper 2021-01-1246, 2021. ISSN: 0148-7191, E-ISSN: 2688-3627, doi: https://doi.org/10.4271/2021-01-1246

8. Korohodskyi, V., Voronkov, A., Rogovyi, A., Kryshtopa, S., Lysytsia, O., Fesenko, K., Bezridnyi, V., Rudenko, N. (2021). Influence of the stratified fuel-air charge pattern on economic and environmental indicators of a two-stroke engine with spark ignition. AIP Conf. Proc.: Transport, Ecology - Sustainable Development EKO Varna Vol. 2439 (2021) 020011. ISSN: 0094-243X, E-ISSN: 1551-7616, doi: https://doi.org/10.1063/5.0068466

9. Migal, V., Lebedev, A., Shuliak, M., Kalinin, E., Arhun, S., & Korohodskyi, V. (2021). Reducing the vibration of bearing units of electric vehicle asynchronous traction motors. Journal of Vibration and Control, 27(9–10), 1123–1131. https://doi.org/10.1177/1077546320937634

 10. Osetrov, O., Chuchumenko, B., Polivyanchuk, A., Korohodskyi, V. (2021). Mathematical Modeling and Computational Study of a Passenger Car Dynamics During Acceleration. Transport Means - Proceedings of the International Conference, 2021-October. No. 1. pp. 284-289. ISSN 1822-296 X (print); ISSN 2351-7034 (online)

 

Cтатті в наукових фахових виданнях

 

1. Прохоренко А.О. Вибір та обґрунтування схеми наддуву дизеля авіаційного призначення / А.О. Прохоренко, С.С. Кравченко, О.В. Грицюк, А.П. Кузьменко // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2021. - № 1. – С. 75 – 83., doi: https://doi.org/10.32620/aktt.2021.1.08  

2. Корогодський В.А. Порівняння показників згоряння двотактного двигуна з карбюратором та безпосереднім впорскуванням палива / В.А. Корогодський // Двигатели внутреннего сгорания. – 2021. – №1. – С. 35–44., doi: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2021.1.05

3. Левченко Д.В. Вибір та обгрунтування математичного плану 6-ти факторного експерименту при дослідженні пускових якостей ДВЗ / Д.В. Левченко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2021. – №2. – С. 86–92., doi: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2021.2.12

4. Prokhorenko A. Digital twin of gas reciprocating compressor unit: concept, architecture & pilot implementation / A. Prokhorenko, S. Kravchenko, E. Solodkii // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2021. – № 2. – С. 68-72., doi: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2021.2.09

 5. Avramenko A. Numerical Simulation of the Process of Combustion of a Stoichiometric Hydrogen-Oxygen Mixture in a Steam Generator // French-Ukrainian Journal of Chemistry. – 2021. Vol. 9 No. 2 – Р. 34–51., doi: https://doi.org/10.17721/fujcV9I2P34-51

6. Avramenko A.M. Application of highly efficient hydrogen generation and storage systems for autonomous energy supply / A.M. Avramenko, A.A. Shevchenko, N.А. Chorna, A.L. Kotenko // Naukovyi visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. Dnipro: Dnipro University of Technology. – 2021. – № 3. – Р. 69–74., doi: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/069

 

 

Вверх

Scopus and Web of Science

 

1. Rogovyi, A., Korohodskyi, V., Neskorozhenyi, A., Hrechka, I., Khovanskyi, S. (2022). Reduction of Granular Material Losses in a Vortex Chamber Supercharger Drainage Channel. In: Ivanov, V., Pavlenko, I., Liaposhchenko, O., Machado, J., Edl, M. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing V. DSMIE 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. – pp. 218–226, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06044-1_21

 

Cтатті в наукових фахових виданнях

 

1. Левченко Д.В. Реалізація науково-технічного підходу до створення системи пуску автомобільного дизеля / Д.В.Левченко, О.В. Грицюк // Харків: Вісник ХНАДУ. – № 96. – 2022. – С. 107-112 с., doi: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2022.96.0.107

 

 

 

Вверх