Конференція 2018

Міжнародна науково-практична конференція

 

Конференція проводиться щорічно з нагоди Дня автомобіліста і дорожника

 

16-19 жовтня 2018 р .

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25(Посвідчення УкрІНТЕІ від 20 грудня 2018 року № 670)

1) Тенденції розвитку конструкції автомобілів
    (керівник – зав. каф. автомобілів, проф. Клименко В. І.)


2) Технічна експлуатація і сервіс автомобілів
     (керівник – зав. каф. ТЕСА, проф. Волков В. П.)


3) Технології виробництва і ремонту автомобілів
     (керівник – зав. каф. ТМ і РМ, проф. Подригало М. А.)


4) Перспективні двигуни внутрішнього згоряння
    (керівник – зав. каф. ДВЗ, проф. Абрамчук Ф. І.)


5) Моделювання робочих процесів і конструкцій

(керівник – зав. каф. ТМ і Г, проф. Солодов В. Г.)

6) Автотехнічна експертиза та безпека дорожнього руху

    (керівник – Шевцов С. О., заст. нач. Харківського державного НДЕКЦ МВС України)

7) Екологічно чисті транспортні засоби    

(керівник – зав. каф. АЕ, проф. Бажинов О.В.)

Туренко Анатолій Миколайович – ректор ХНАДУ, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, академік Транспортної академії України, голова організаційного комітету конференції;

Богомолов Віктор Олександрович – заступник ректора ХНАДУ з наукової роботи, заступник керівника Північно-східного наукового центру Транспортної академії України, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України, академік Транспортної академії України, заступник голови організаційного комітету конференції;

Сараєв Олексій Вікторович – декан автомобільного факультету ХНАДУ, д.т.н., доцент; af.khadi@gmail.com, +38050-275-51-59

Абрамчук Федір Іванович – зав. кафедри двигунів внутрішнього згоряння ХНАДУ, д.т.н., проф., Лауреат Державної премії України, академік Транспортної академії України;

Волков Володимир Петрович – зав. кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів ХНАДУ, д.т.н., проф., академік Транспортної академії України;

Клименко Валерій Іванович – зав. кафедри автомобілів ХНАДУ, к.т.н., професор, Лауреат Державної премії України, академік Транспортної академії України.

Подригало Михайло Абович – зав. кафедри технології машинобудування і ремонту машин ХНАДУ, д.т.н., професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Транспортної академії України;

Солодов Валерій Григорович – зав. кафедри теоретичної механіки ХНАДУ, д.т.н., професор;

Перегон Володимир Андрійович – зав. кафедри деталей машин ХНАДУ, к.т.н., професор;

Матейчик Василь Петрович – декан автомеханічного факультету Національного транспортного університету, д.т.н., проф.., зав. кафедри екології та безпеки життєдіяльності, Відмінник освіти України;

Сахно Володимир Прохорович – зав. кафедри „Автомобілі” НТУ, д.т.н., професор;

Шевцов Сергій Олександрович – загальне керівництво напрямку автотехнічних досліджень, заст. нач. НДЕКЦ ГУМВС України в Харківській області, к.п.н., sh.s.a@ukr.net, +38095-484-00-76

Топаліді Валерій Анатолійович – к.т.н., доц. ТАДИ, Узбекистан;

Бартош Петро Романович – зав. кафедри ГПА БНТУ, к.т.н., проф., Білорусь;

Карпієвич Юрій Дмитрович – зав. кафедри „Автомобілі” БНТУ, д.т.н., проф., Білорусь;

Гелашвили Отар Георгієвич – декан транспортного і машинобудівного факультету д.т.н., проф. Грузинський технічний університет.

Димитров Ангел – проф. технічний Університет, м. Варна, Болгарія; Роланд Лахмайер – докт-інж., технічний Університет, м. Ганновер, Німеччина;

Алексей Антошкiв – доктор філософії, докт-інж., Бранденбургський технічний університет, Німеччина;

Aleksander Wroblewski – Prof. dr. hab. eng., Польща;

Yuliya Gorb – Associate Professor, Department of Mathematics, University of Houston

Сараєв Олексій Вікторович – загальне керівництво, декан АФ ХНАДУ, д.т.н., проф. кафедри автомобілів, af.khadi@remove-this.gmail.remove-this.com,  +38050-275-51-59;

Біловол Олександр Васильович – відповідальний секретар, к.т.н., доцент кафедри теоретичної механіки та гідравліки, avbelovol58@remove-this.gmail.remove-this.com, +38095-537-17-74;

Залогін Максим Юрійович – секретар секції „Тенденції розвитку конструкції автомобілів”, доц. кафедри автомобілів ХНАДУ, zalogin@khadi.kharkov.ua, zalogin_maxim@mail.ru, +38099-781-26-08;

Мастепан Сергій Миколайович – секретар секції „Технічна експлуатація і сервіс автомобілів”, к.т.н., доцент кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів ХНАДУ mastepansn@remove-this.mail.remove-this.ru,  +38050-9652038;

Молодан Андрій Олександрович – секретар секції „Технології виробництва і ремонту автомобілів”,к.т.н., доцент кафедри технології машинобудування і ремонту ХНАДУ tmirm@ukr.net,+38066-757-28-85;

Корогодський Володимир Анатолійович – секретар секції „Перспективні ДВЗ”, к.т.н., доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння ХНАДУ korohodskiy@remove-this.ukr.remove-this.net, +38066-229-60-67.

Роговий Андрій Сергійович – секретар секції „Моделювання робочих процесів і конструкцій”, проф. кафедри теоретичної механіки і гідравліки ХНАДУ asrogovoy@ukr.net, +38066-762-87-58;

Данець Сергій Віталійович – секретар секції „Автотехнічна експертиза та безпеки дорожнього руху”, +38050-948-37-25;

Дзюбенко Олександр Андрійович – секретар секції „Екологічно чисті транспортні засоби”, к.т.н., доцент кафедри автомобільної електроніки ХНАДУ ae.hnadu@remove-this.gmail.remove-this.com, +38066-768-41-16.

Офіційні мови роботи конференції – українська, російська та англійська.

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО

Участь у конференції за рахунок організаторів (для учасників безкоштовно)

Витрати на проживання та харчування учасники конференції несуть самостійно
(оргкомітет може допомогти з поселенням у готелі)

 

Оргкомітет буде вдячний за заздалегідь надіслані матеріали.

Наукові праці будуть видані у вигляді тез доповідей та наукових статей у фаховому виданні.

Матеріали тез надсилати на електронну адресу оргкомітету – af.khadi@remove-this.gmail.remove-this.com, відповідальний секретар конференції.

 

Вимоги до тез

1. Файли повинні бути у форматі Word XP/2003, формульний редактор Equation 3.0.

2. Параметри: формат А4 (210х297); поля: усі по – 2,0 см.

3.  Шрифт – Times New Roman 14 пт, інтервал – одинарний

Приклад оформлення тез

Петров Петро Петрович, к.т.н., доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Іванов Іван Іванович, аспірант, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, ivanov@remove-this.gmail.remove-this.com

НАЗВА (великими літерами, жирний)

Текст – вирівнювання по ширині, Абзац – 1,25 см. Рисунок по центру без обтікання. При посиланнях у кінці наводиться література.

Література

Охочі розмістити свої наукові статті у фахових виданнях – „Вісник ХНАДУ” та "Автомобільний транспорт", мають звернутися до доцента Аргун Щасяни Валіковни,–  shasyana@gmail.com, 099-378-04-51

Посилання на сторінку журналу з вимогами до оформлення: http://old-www.khadi.kharkov.ua/nauka/naukovo-doslidna-chastina/naukovi-vidannja/visnik-kharkivskogo-nacionalnogo-avtomobilno-dorozhnogo-universitetu.html