Контакти

Адреса: 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25

Як нас знайти: ст. м. Пушкінська, головний корпус ХНАДУ, праве крило, 3 поверх, кімната 301

Телефон: +(380)57-707-37-27

Якщо у Вас виникли питання

Пишіть нам на електронну адресу Відкривається вікно поштової програми для відправки emailphysics.chair.social@remove-this.gmail.remove-this.com
Додаткову інформацію Ви можете отримати на офіційніх сторінках в соціальніх мережах «Facebook» та «Instagram»

СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ

Кафедри фізики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету


з/п

Назва

Хар.
роботи

Вихідні
дані

Обсяг
(друк. арк.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І Наукові

1.

 

Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – 2016. – Вып. 9. – с.112-118. Електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE16_1/5.2.pdf

7

Gnatov A.,
Chaplyhin Ye.O.,
Sabokar O.S,
Trishkyn Ye.V.

2.

Расчет вихревых токов возбуждаемых прямоугольным витком с двумя разрезами в тонкостенных металлических листах

 

Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – 2016. – Вып. 9. – с.119-123 Електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE16_1/5.3.pdf

5

Батыгин Ю. В,
Чаплыгин Е. А.,
Гаврилова Т. В.

3.

Численные оценки распределения вихревых токов в системе с прямоугольным витком и двумя идентичными металлами

 

Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированное издание. – 2016. – Вып. 9. – с.146-150. Електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_SIS/AE16_1/5.7.pdf

5

Батыгин Ю. В,
Чаплыгин Е. А.,
Еремина Е. Ф.

4.

Estimating the limit possibilities of the step charging system for capacitive energy storage

 

Електротехніка і електромеханіка. – 2016. – № 1. – С. 35–37. (Web of sience)

 

Yu. V. Batygin,
E. A. Chaplygin,
O. S. Sabokar

5.

Технічні рішення для індукційного нагріву в технологіях ремонту

 

Науковий вісник Херсонської державної морської академії. – № 2 (13), 2015. – с. 155-163

 

А.В. Гнатов,
Є.О. Чаплигін,
О.С. Сабокар

6.

Силы притяжения в универсальном инструменте магнитно-импульсной рихтовки

 

Науковий вісник Херсонської державної морської академії, № 1 (12), 2015. – с. 188-197

 

Гнатов А.В.

7.

 

Автомобіль і електроніка. Сучасні технології, 9/2016 – с. 105 – 111.

 

Gnatov A.,
Argun Sch.,
Ulyanets O.

8.

 

Автомобіль і електроніка. Сучасні технології, 9/2016 – с. 139 - 145

 

Сабокар О.С.

9.

Induction heating of non-magnetic sheet metals in the field of a flat circular multiturn solenoid

 

Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ. – Харьков, 2016. – Вып. 38. – С. 83–87.

 

Y. Batygin,
A. Gnatov,
Sch. Argun,
O. Sabokar

10.

Magnetic-pulse car body panels flattening. Theoretical aspects and practical results

 

Електротехніка і Електромеханіка. 2016. №4 – С. 54-57. (Web of sience)

 

Batygin Yu.V.,
Chaplygin E.A.,
Sabokar O.S.

11.

Приріст енергії шляхом резонансу в трансформаторі Тесла

Друк.

Харьков: Автомобильный транспорт, ХНАДУ, 2016. –№39.– С. 86 – 89.

 

Ю.В. Батигін,
Є.О. Чаплигін,
С.О. Шиндерук
О.С. Сабокар

12.

Analysis of nonmagnetic metal induction heating processes by flat-type circular solenoidal field

Друк.

Харьков: Автомобильный транспорт, ХНАДУ, 2016. –№39.– С. 14 – 20.

 

Y. Batygin,
E. Chaplygin.,
M. Barbashova,
S. Shinderuk,
T. Gavrilova

13.

Узгоджувальні пристрої дискового типу для методів зовнішнього рихтування кузовних панелей автомобілів

 

Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ. – Харьков, 2016. – Вып. 39. – С. 66–73.

 

Гнатов А.В.,
Трунова И.С.,
Аргун Щ.В.

14.

Анализ погрешности измерения магнитной восприимчивости с помощью струнного датчика

Електр.

Автомобіль і електроніка. Сучасні технології, 9/2016 – С. 124 – 127.

 

Еремина Е.Ф.,
Дрокин А.А.,
Ложка И.О.

ІІ Основні навчально-методичні праці

15.

Лабораторний практикум (розділ «Електрика та магнетизм»). Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей

 

Харків: ХНАДУ, 2017. – 52 с.

 

Барбашова М.В.,
Шиндерук С.О.,
Чаплигін Є.О.

16.

Лабораторный практикум (раздел «Электричество и магнетизм»). Методические указания для иностранных студентов

 

Харків: ХНАДУ, 2017. – 52 с.

 

Барбашова М.В.,
Шиндерук С.О.

17.

Задания по физике для самостоятельной работы иностранных студентов, Раздел «Механика»

 

Харків: ХНАДУ, 2016. – 60 с.еще в издательстве на 7.05.18

 

Барбашова М.В.,
Гаврилова Т.В.,
Еремина Е. Ф.,
Шиндерук С. А.,
Чаплыгин Е. А.

18.

Методические указания к лабораторним работам по физике для иностранных студентов

 

Харків: ХНАДУ, 2016. – 52 с. еще в издательстве на 7.05.18

 

Барбашова М.В.,
Близнюк В. А.,
Гаврилова Т. В.,
Еремина Е. Ф.,
Шиндерук С. А.

19.

Фізика: начальний посібник. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка. Фізика: навч. посіб, / [Т. В. Гаврилова, О. Ф, Єрьоміна, С. О. Шиндерук та iн]. — Х. : ХНАДУ, 2015. – 224 с.

Друк.

Харків: ХНАДУ, 2016.

224

Гаврилова Т.В.,
Єрьоміна О.Ф.,
Степанов О.О.,
Чаплигін Є.О.,
Шиндерук С.О.

20.

Фізика: начальний посібник. Електродинаміка. Оптика. Атомна і ядерна фізика. Фізика: навч. посіб, / [Т. В. Гаврилова, О. Ф, Єрьоміна, С. О. Шиндерук та iн]. — Х. : ХНАДУ, 2016. – 247 с

Друк.

Харків: ХНАДУ, 2016.

248

Гаврилова Т. В.,
Єрьоміна О. Ф.,
Степанов О.О.,
Чаплигін Є.О.,
Шиндерук С.О.

21.

Магнітно імпульсне рихтування автомобілів в сучасних умовах розвитку ремонтних технологій та підготовки фахівців.

Електр.

2

Шиндерук С.О.,
Мордік В.В.,
Миронов Д.Ю.,
Ольховський К.М.

22.

Дистанційний курс фізики як інтерактивний спосіб навчання в умовах модернізації освіти України

Електр.

2/0,5

Барбашова М.В.,
Гаврилова Т.В.,
Шиндерук С.О.

23.

Наукова-дослідна робота як детермінант системи освіти фахівців

Електр.

2

Барбашова М.В.,
Чаплигін Є.О.,
Сабокар О.С.,
Сахно Є. С.

24.

Викладання фізики у вищих навчальних закладах з точки зору компетентнісного підходу

Друк.

2

Барбашова М.В.,
Гаврилова Т.В.,
Єрьоміна О.Ф.

25.

Основи магнітно-імпульсної обробки металів, як інтегральна складова розділів загального курсу фізики

Друк.

Збірка наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-методичної конференції [«Особливості викладання фахових дисциплін технічних спеціальностей-виклики часу та перспективи»], (Харків, 21 березня 2017 р.). – 2017. С.112-113.

2

Чаплигін Є.О.
Шиндерук С.О.

26.

Использование современных методов преподавания физики в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете

Друк.

Збірка наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-методичної конференції [«Особливості викладання фахових дисциплін технічних спеціальностей-виклики часу та перспективи»], (Харків, 21 березня 2017 р.). – 2017. С.86-87.

2

Барбашова М.В.,
Гаврилова Т. В.,
Ерёмина Е. Ф.

27.

Застосування інформаційних технологій та інтерактивних способів навчання як невідємної частини досконалення освіти України

Електр.

Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція [«Проблеми інтеграції природничих, техніко-технологічних та гуманітарних дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ»], (Харків, 25-26 квітня 2017 р.). – 2017. С.172-174. http://www.khadi.kharkov.ua/ru/konferenciji-khnadu-online.html

3

Барбашова М.В.,
Шиндерук С.О.

28.

Формування навчально-пізнавальної компетенції студента як основа виховання науковця

Електр.

Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція [«Проблеми інтеграції природничих, техніко-технологічних та гуманітарних дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ»], (Харків, 25-26 квітня 2017 р.). – 2017. С.241-244. http://www.khadi.kharkov.ua/ru/konferenciji-khnadu-online.html

3

Батыгин Ю.В.,
Гаврилова Т.В.,
Еремина Е.Ф.

29.

Особливості протікання електромагнітних процесів при нагріванні феромагнетика плоским круговим багатовитковим соленоїдом

Електр.

Збірка тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, спеціалістів, аспірантів [«Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика»], (Маріуполь, 11-12 травня 2017 р.). – 2017. С. 79-80. http://eir.pstu.edu/handle/123456789/8820

2

Барбашова М.В.,
Сабокарь О.С.,
Галицька С.О.,
Пхиденко А.Л.

30.

Сучасні технології ремонту автомобілів з використанням електромагнітної формовки металів

Електр.

Збірка тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, спеціалістів, аспірантів [«Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика»], (Маріуполь, 11-12 травня 2017 р.). – 2017. С. 70-71 http://eir.pstu.edu/handle/123456789/8820

2

Стрельнікова В.А.

ІІІ Патенти 2016н.р._2017н.р.

31.

Перетворювач енергії зарядного контуру магнітно-імпульсної установки

На корисну модель

№110809,
25.10.2016,
Бюл.№20

4

Батигін Ю.В.,
Чаплигін Є.О.,
Сабокар О.С.

32.

Пристрій передпускового індукційного нагріву металевих вузлів та агрегатів транспортних засобів

На корисну модель

№111725,
25.11.2016,
Бюл.№22

4

Батигін Ю.В.,
Чаплигін Є.О.,
Сабокар О.С.,
Трішкін Є.В.

33.

Спосіб магнітно-імпульсної обробки металевих кузовних елементів транспортних засобів

На корисну модель

№112610,
26.12.2016,
Бюл.№24

4

Батигін Ю.В.,
Чаплигін Є.О.,
Сабокар О.С.,
Трішкін Є.В.

34.

Спосіб індукційного нагріву листових металів кузовних елементів автотранспортних засобів із миттєвим охолодженням

На корисну модель

№113579,
10.02.2017,
Бюл.№3

4

Батигін Ю.В.,
Чаплигін Є.О.,
Сабокар О.С.,
Трішкін Є.В.

35.

Підвищувач напруги зарядного контуру магнітно-імпульсної установки

На корисну модель

№116184,
10.05.2017,
Бюл.№9

4

Батигін Ю.В.,
Чаплигін Є.О.,
Сабокар О.С.