Вам потрібно обрати саме кафедру автомобілів!
Ми готуємо КОНСТРУКТОРІВ – ІНЖЕНЕРНУ ЕЛІТУ!

(Спеціальність - 133 "Галузеве машинобудування"
на Автомобільному факультеті)

Кафедра автомобілів є провідною кафедрою нашого університету і готує бакалаврів і магістрів у галузі знань
«Механічна інженерія», із спеціальності
133 "Галузеве машинобудування",
освітня програма "Автомобілебудування"

Новини

Контакти

Наша адреса: 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, кім. 104, Кафедра автомобілів ім. А.Б. Гредескула,
тел. 057-700-38-77
завідувач кафедри: д.т.н., проф.
Валерій Іванович Клименко

Залиште свої данні якщо бажаєте вступати на
Автомобільний факультет
спеціальність
133 "Галузеве машинобудування"