Талда Геннадій Борисович (к.т.н.)

«Повышение топливной экономичности и снижение токсичности бензиновых двигателей добавкой водорода к бензину».

Харків – 1984 р.

Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент А.І. Міщенко.

 

Башлай Сергій Іванович (к.т.н.)

«Повышение экономичности дизелей СМД путем совершенствования процесса топливоподачи насосами распределительного типа».

Харків -1985 р.

Науковий керівник – заслужений діяч науки УРСР, доктор технічних наук, професор А.Е. Сімсон.

 

Сахаревич Сергій Вікторович (к.т.н.)

«Улучшение топливной экономичности автомобильного дизеля 6ЧН 10,5/12 за счет рациональной организации процеса смесеобразования».

Харків – 1988 р.

Науковий керівник – кандидат технічних наук, професор І.І. Тимченко.

 

Фунг Суан Тхо (к.т.н.)

«Улучшение эксплуатационных показателей грузовых автомобилей за счет применения регулируемого динамического наддува (на примере автомобиля ГАЗ-4301)».

Науковий керівник – кандидат технічних наук, професор І.І. Тимченко.

 

Воронков Олександр Іванович (к.т.н.)

«Совершенствование процесса смесеобразования в автомобильном дизеле с цилиндрической камерой сгорания».

Харків – 1993 р.

Науковий керівник – кандидат технічних наук, професор І.І. Тимченко.

 

Діб Рамадан (к.т.н.)

«Дослідження роботи легкового автомобіля на біогазі (на прикладі ВАЗ-2103)».

Харків – 1997 р.

Науковий керівник – кандидат технічних наук, професор І.І. Тимченко.

 

Манойло Володимир Максимович (к.т.н)

«Поліпшення характеристик автотракторних дизелів з хвильовим обмінником тиску».

Харків – 2001 р.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор О.С. Куценко.

 

Тимченко Дмитро Ігорович (к.т.н.)

«Поліпшення паливної економічності високообертових дизелів шляхом зміни умов сумішоутворення і згоряння».

Харків – 2006 р.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Ф.І. Абрамчук.

 

Кабанов Олександр Миколайович (к.т.н.)

«Зниження викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами транспортних дизелів шляхом конвертування їх в газові двигуни».

Харків – 2008 р.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Ф.І. Абрамчук.

 

Денісов Олексій Валерійович (к.т.н)

«Вибір і обґрунтування параметрів електрогідравлічної форсунки для акумуляторної паливної системи високообертового дизеля».

Харків – 2009 р.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Ф.І. Абрамчук.

 

Врублевський Олександр Миколайлович (д.т.н.)

«Наукові основи вибору параметрів акумуляторної паливної апаратури з електронним керуванням для високообертового дизеля».

Харків – 2011 р.

Науковий консультант – доктор технічних наук, професор Ф.І. Абрамчук.

 

Кузьменко Анатолій Петрович (к.т.н.)

«Покращення показників малолітражного газового двигуна з іскровим запалюванням за рахунок вибору параметрів, що визначають процес згоряння».

Харків – 2012 р.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Ф.І. Абрамчук.

 

Липинський Михайло Сергійович (к.т.н.)

«Вибір та обґрунтування параметрів газового двигуна середньої потужності з наддуванням і розподіленої подачею газу».

Київ – 2014 р.

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Ф.І. Абрамчук.

 

Нікітченко Ігор Миколайович (к.т.н.)

«Вибір і обґрунтування основних параметрів пневмодвигуна комбінованої енергетичної установки автомобіля».

Харків – 2016 р.

Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент О.І. Воронков.

 

Овчинніков Олексій Олександрович (к.т.н.)

«Покращання показників високообертового автомобільного дизеля шляхом раціонального управління паливоподачею».

Харків – 2016 р.

Науковий керівник – доктор технічних наук, старший науковий співробітник О.В. Грицюк.

 

Воронков Олександр Іванович (д.т.н.)

«Методологія організації робочого процесу пневмодвигуна комбінованої енергетичної установки автомобіля».

Харків – 2017 р.

Науковий консультант – доктор технічних наук, професор Ф.І. Абрамчук.

Публікації за темою

1. Врублевский А.Н. Научные основы создания аккумуляторной топливной системы для быстроходного дизеля: моногр. / А.Н.Врублевский. – Харьков: изд-во ХНАДУ, 2010. – 216 с.

2. Врублевский А.Н. Выбор схемы и оптимизация параметров аккумулирующей топливной аппаратуры свободно поршневого двигателя / А.Л. Григорьев, А.Н. Врублевский // Вісник Національного технічного універвитету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – № 12. – С. 127–132.

3. Врублевский А.Н. Повышение эколого-экономических показателей автомобильного дизеля путем модификации процесса впрыскивания топлива / Ф.И. Абрамчук, А.Н. Врублевский, А.В. Денисов // Автомобільний транспорт. – Харків: ХНАДУ, 2005. – Вип. 16. – С. 303–305.

4. Врублевский А.Н. К обоснованию выбора управляющего устройства форсунки дизеля / А.Н. Врублевский, А.И. Воронков, А.В. Денисов // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – Харків: ХНАДУ, 2005. – Вип. 30. – С. 133–135.

5. Врублевский А.Н. Разработка форсунки с магнитострикционным управлением / А.Н. Врублевский // Автомобільний транспорт. – Харків: ХНАДУ, 2005. – Вип. 17. – С. 45–48.

6. Врублевский А.Н. Повышение давления впрыскивания в топливной системе высокооборотного дизеля при помощи МИД / А.Н. Врублевский, А.В. Денисов, А.Л. Григорьев, А.В. Грицюк, Г.А. Щербаков // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – Харків: ХНАДУ, 2006. – Вип. 32. – С. 50–54.

7. Врублевский А.Н. Разработка магнитострикционного привода для интеллектуальной дизельной форсунки / А.Н. Врублевский, А.М. Бовда, А.В. Денисов // Двигатели внутреннего сгорания. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – №2. – С. 47–50.

8. Врублевский А.Н. Сравнительная оценка норм на дизельное топливо стран СНГ и Евросоюза / А.Н. Врублевский // Автомобільний транспорт. – Харків: ХНАДУ, 2006. – Вип. 18. – С. 114–115.

9. Врублевський О.М. Визначення закону керування електрогідравлічної форсунки / О.М. Врублевський, Є.Ю. Зенкін, Д.Ю. Бородін, В.В. Герасименко // Науковий вісник будівництва. – Харків: Харк. держ. техн. ун-т будівн. та арх-ри, 2006. – Вип. 39.– С. 300–306.

10. Врублевский А.Н. Математическая модель быстродействующего электромагнита для топливной системы ДВС / А.Н. Врублевский, А.Л. Григорьев, А.М. Бовда // Автомобільний транспорт. – Харків: ХНАДУ, 2006. – Вип. 19. – С. 138–143.

11. Врублевский А.Н. Особенности выбора параметров электромагнита для топливной системы COMMON RAIL / А.Н. Врублевский, А.Л. Григорьев, 
А.В. Денисов // Автомобільний транспорт. – Харків: ХНАДУ, 2007. – Вип. 20. – С. 75–80.

12. Врублевский А.Н. Особенности математического моделирования гидромеханических процессов ЭГФ / А.Н. Врублевский, А.Л. Григорьев, А.В. Грицюк, А.В. Денисов, Г.А. Щербаков // Двигатели внутреннего сгорания. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – №1. – С. 44 – 52.

13. Врублевский А.Н. Датчик для регистрации перемещения мультипликатора электрогидравлической форсунки / А.Н. Врублевский, В.И. Вахрушев, А.И. Воронков, А.В. Денисов // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – Харків: ХНАДУ, 2007. – Вип. 38. – С. 321–326.

14. Врублевский А.Н. Результаты безмоторных испытаний форсунки для двухфазного впрыскивания топлива / А.Н. Врублевский, А.В. Грицюк, Г.А. Щербаков, А.В. Денисов, С.Б. Сафонов // Двигатели внутреннего сгорания. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – №2. – С. 43–47.

15. Врублевский А.Н. Использование параметрической системы T-Flex Cad при проектировании топливной системы ДВС / А.Н. Врублевский, А.Д. Бирина, И.А. Перевозник // Геометричне та комп’ютерне моделювання. – Харків, 2007. – Вип. 20. – С.116–121.

16. Врублевский А.Н. Принципы организации впрыскивания топлива при помощи электрогидравлической форсунки / А.Н. Врублевский, Ф.И. Абрамчук, Е.Ю. Зенкин // Автомобільний транспорт. – Харків: ХНАДУ, 2007. – Вип. 21. – С. 119–124.

17. Врублевский А.Н. Математическая модель движения элементов и течения топлива в полостях низкого давления электрогидравлической форсунки / А.Н. Врублевский // Автомобільний транспорт. – Харків: ХНАДУ, 2007. – Вип. 22. – С. 109–117.

18. Врублевский А.Н. Результаты безмоторных испытаний дизельной электрогидравлической форсунки / А.В. Грицюк, Г.А. Щербаков, А.Н. Врублевский, А.В. Денисов // Двигатели внутреннего сгорания. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. – №2. – С. 91–97.

19. Врублевский А.Н. Многокритериальный синтез топливной системы с электронным управлением впрыскивания / А.Н. Врублевский, А.Л. Григорьев, А.В. Денисов // Двигатели внутреннего сгорания. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. – №1. – С. 91–98.

20. Врублевский А.Н. Разработка и исследование свойств магнитострикционного актюатора Терфенолопласт / А.Н. Врублевский, А.И. Воронков, А.М. Бовда // Вісник Харківського національного автомобульно-дорожнього університету. – Харків: ХНАДУ, 2008. – Вип. 42. – С. 36–38.

21. Врублевский А.Н. Метод многокритериальной идентификации математической модели топливной системы / А.Н. Врублевский // Автомобільний транспорт. – Харків: ХНАДУ, 2008. – Вип. 23. – С. 95–99.

22. Врублевский А.Н.  Исследование влияния утечек топлива в электрогидравлической форсунке на параметры впрыскивания / А.Н. Врублевский // Двигатели внутреннего сгорания. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. – №2. – С. 43–47.

23. Врублевский А.Н. Датчик для измерения перемещения электромагнитного клапана электрогидравлической форсунки / А.Н. Врублевский // Автомобільний транспорт. – Харків: ХНАДУ, 2009. – Вип. 24. – С. 109–117.

24. Врублевский А.Н. Этапы эволюции топливоподающей аппаратуры отечественного высокооборотного малолитражного дизеля / С.А. Алехин, А.Н. Врублевский, А.В. Грицюк, Г.А. Щербаков // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – Харків: НАКУ «ХАІ», 2009. Вип. 9/66. – С. 131–135.

25. Врублевский А.Н. Результаты испытаний новых материалов для электромагнитов системы топливоподачи дизеля / А.Н. Врублевский, А.В. Грицюк, А.И. Воронков, А.М. Бовда // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – Харків: ХНАДУ, 2009. – Вип. 46. – С. 126–130.

26. Врублевский А.Н. Перспективы развития топливной аппаратуры для высокооборотного отечественного дизеля / А.Н. Врублевский, А.В. Денисов // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: Матеріали 1-ї всеукраїнської науково-технічної конференції.– Первомайськ, 2005. – С. 19–21.

27. Врублевский А.Н. Математическая модель для углубленного исследования динамики дизельной форсунки CR / А.Н. Врублевский, А.Л. Григорьев // 3-е Луканинские чтения Решение энергоэкологических проблем в автотранспортном комплексе: тезисы докладов научно-технической конф. – М: МАДИ (ГТУ), 2007. – С. 34–37.

28. Врублевский А.Н. Математичекое и физическое моделирование работы аккумулирующей топливной аппаратуры дизеля / А.Н. Врублевский, А.В. Денисов // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: Матеріали 2-ї всеукраїнської науково-технічної конференції. – Первомайськ, 2007. – С. 41–45.

29. Врублевский А.Н. Результаты разработок топливоподающей аппаратуры для высокооборотного дизеля / А.В. Грицюк, А.Н. Врублевский, А.В. Денисов // Фундаментальные и прикладные проблемы совершенствования поршневых двигателей: Материалы XI междунар. науч.-практ. конф. – Владимир: ВлГУ, 2008, – С. 112–118.

30. Врублевский А.Н. Решение задачи поиска оптимальных параметров дизельной топливной аппаратуры / А.Н. Врублевский, Ф.И. Абрамчук, А.В. Денисов // 4-е Луканинские чтения Решение энергоэкологических проблем в автотранспортном комплексе: Тезисы докладов научно-технической конф. – М: МАДИ (ГТУ), 2009. – С. 32–34.

31. Врублевский А.Н. Анализ расхода топлива по прецизионным зазорам электрогидравлической форсунки / А.Н. Врублевский // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення: Матеріали 3-ї всеукраїнської науково-технічної конференції. – Первомайськ, 2009. – С. 22–24.

Постійне погіршення екологічної обстановки в місцях масової експлуатації автомобільного транспорту змушує шукати ефективні шляхи зниження токсичності відпрацьованих газів автомобільних двигунів.

Одним з ефективних шляхів вирішення цього завдання є конвертування двигунів в газові, зокрема що працюють на природному газі (метан). Завдяки своєму хімічному складу це паливо забезпечує практично нульовий рівень викидів твердих частинок, канцерогенних та інших неметанових вуглеводнів, а висока гомогенізація суміші забезпечує низький рівень викидів моноксиду вуглецю СО і незгорілих вуглеводнів СН. Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеПовністю...

Лабораторія дослідження газових двигунів і газодизелів

Сьогодні перед людством гостро стало питання про пошук альтернативних джерел енергії для транспортних засобів замість традиційних нафтових палив та природного газу, а також підвищення економічності та екологічності силових установок автомобілів. У зв’язку з цим всесвітньо відома фірма «Shell», яка спеціалізується на видобутку та переробці нафти та виробництву різноманітних автомобільних компонентів, вже багато років проводить щорічний «Eco-marathon» серед студентських команд з усього світу. Переможцем змагань стає автомобіль, у якого найбільший пробіг при витраті одного літра.

У 2010-11, та 2013 роках в цих змаганнях вперше з країн СНД прийняла участь команда з України, а саме Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Студенти ХНАДУ представили автомобіль ХАДІ-34, найвище досягнення якого – пробіг з одного літра пального 575 км. І хоча цей результат і визнано рекордом України, він значно поступається результатам інших учасників. Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеПовністю...

Процеси теплопередачі відіграють велику роль в навколишньому світі, а для теплових двигунів ця роль є вирішальною.

При проектуванні ДВЗ і їх систем моделювання теплопередачі використовується при вирішенні таких проблем: теплонапруженості деталей камери згорання, проектування елементів системи охолодження, тепловий менеджмент систем, відведення теплоти від теплонапружених деталей, розрахунок тепловіддачі в стінки циліндра в процесі згорання і т.ін.

Математичне моделювання даних процесів дозволяє істотно заощадити ресурси на експериментальних дослідженнях. Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеПовністю...

Для сучасного великого міста характерні проблеми із забезпеченням високого рівня організації дорожнього руху, які в найбільшій мірі проявляються в його центральній частині. Уже при теперішньому рівні автомобілізації існують дуже серйозні проблеми з проїздом через центральні вулиці і з місцями для паркування автомобілів на них. Ці проблеми торкнулися не тільки індивідуального транспорту, вони безпосередньо позначилися на роботі маршрутних транспортних засобів, знижуючи швидкість руху в години пік до 8-10 км/год. Викиди шкідливих речовин при цьому досягають критичних значень, тому все частіше автотранспортні засоби крім традиційної силової установки ДВЗ комплектуються будь-якими додатковими силовими установками або обладнані акумуляторами енергії, призначеними запасати її в періоди надлишку і віддавати в періоди, коли це необхідно. Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеПовністю...

Участь викладачів та студентів у наукових конференціях, НДР

 

На кафедрі постійно ведуться наукові дослідження за вищевказаними напрямками.

Особлива увага співробітників кафедри приділяється наступним науковим темам:

0121U109610 «Розробка енергоефективного машинного комплексу для транспортного забезпечення збройних сил та національної гвардії України» (співавтори студ. В.А. Синянський, К.М. Пасічник) та

0121U109611 «Розробка комбінованої енергетичної установки на базі пневмодвигуна з використанням поновлювальних джерел енергії для міського автотранспорту» (співавтор студ. К.М. Пасічник).

Щорічно студенти кафедри разом з викладачами беруть участь у Міжнародних студентських конференціях університету та у Міжнародних науково-практичних конференціях, що проводяться як у нашому університеті, так і інших навчальних закладах.

Щорічно кращі роботи випускників-магістрів відправляються на конкурси студентських робіт, де отримують вищі бали, а студенти займають перші місця.

Міжнародна наукова діяльність

Викладачі кафедри плідно співпрацюють з Американською асоціацією автомобільних інженерів SAE і є її членами.

Програмне забезпечення, що використовується науковцями

У науково-дослідних процесах використовується різноманітне програмне забезпечення, яке дозволяє з мінімальними зусиллями отримати необхідні результати. Це ПЗ як відомих світових фірм (з платними і безкоштовними ліцензіями), так і розроблене на кафедрі.

Кафедрою двигунів внутрішнього згоряння отримано сертифікат, виданий університетом University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Польща), що підтверджує впровадження у навчальну і наукову роботу програмного забезпечення "WP-Diesel workflow calculation", розробленого колективом кафедри.

Участь викладачів у міжнародних заходах

Делегація співробітників кафедри ДВЗ ХНАДУ на Міжнародному симпозіумі, що проходив на базі Варшавської політехніки (Польща)

ПУБЛІКАЦІЇ

Scopus and Web of Science

 

1. Rogovyi Andrii, Korohodskyi Vladimir, Medvediev Yevhen (2021). Influence of bingham fluid viscosity on energy performances of a vortex chamber pump. Energy 218 (2021) 119432, ISSN 0360-5442, doi: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.119432

2. Rogovyi A., Korohodskyi V., Khovanskyi S., Hrechka I. and Medvediev Y. (2021). Optimal design of vortex chamber pump. J. Phys.: Conf. Ser. 1741 012018, ISSN: 1742-6588, E-ISSN: 1742-6596, doi: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1741/1/012018

3. Korohodskyi, V., Rogovyi, A., Voronkov, O., Polivyanchuk, A., Gakal, P., Lysytsia, O., Khudiakov, I., Makarova, T., Hnyp, M., & Haiek, Y. (2021). Development of a three-zone combustion model for stratified-charge spark-ignition engine. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(5 (110), 46–57. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.228812

4. Abramchuk F.I., Avramenko A.M., Kuzmenko A.P. Investigation on the process of injection of commercial grade and blended fuel in a diesel engine. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, № 2. – pp. 40-46, doi: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-2/040

5. Leontiev, D., Voronkov, O., Nikitchenko, I., Sklyarov, Nazarov, A. Pneumatic Power Unit for a Wheeled Vehicle. SAE Technical Paper 2021-01-0640, 2021, doi: https://doi.org/10.4271/2021-01-0640

6. Prokhorenko, A., Vrublevskyi, O., Grytsyuk, O., Kuzmenko, A., and Kravchenko, S. (2021). Study of super/turbocharger system for helicopter diesel engine. Diagnostyka, 22(3), pp.25-34. https://doi.org/10.29354/diag/140512

7. Leontiev, PhD, D., Voronkov, O., Nikitchenko, I., Korohodskyi, V. et al. (2021). Feasibility of Heating the Air in a Hybrid Pneumatic Engine for a Compact Vehicle. SAE Technical Paper 2021-01-1246, 2021. ISSN: 0148-7191, E-ISSN: 2688-3627, doi: https://doi.org/10.4271/2021-01-1246

8. Korohodskyi, V., Voronkov, A., Rogovyi, A., Kryshtopa, S., Lysytsia, O., Fesenko, K., Bezridnyi, V., Rudenko, N. (2021). Influence of the stratified fuel-air charge pattern on economic and environmental indicators of a two-stroke engine with spark ignition. AIP Conf. Proc.: Transport, Ecology - Sustainable Development EKO Varna Vol. 2439 (2021) 020011. ISSN: 0094-243X, E-ISSN: 1551-7616, doi: https://doi.org/10.1063/5.0068466

9. Migal, V., Lebedev, A., Shuliak, M., Kalinin, E., Arhun, S., & Korohodskyi, V. (2021). Reducing the vibration of bearing units of electric vehicle asynchronous traction motors. Journal of Vibration and Control, 27(9–10), 1123–1131. https://doi.org/10.1177/1077546320937634

 10. Osetrov, O., Chuchumenko, B., Polivyanchuk, A., Korohodskyi, V. (2021). Mathematical Modeling and Computational Study of a Passenger Car Dynamics During Acceleration. Transport Means - Proceedings of the International Conference, 2021-October. No. 1. pp. 284-289. ISSN 1822-296 X (print); ISSN 2351-7034 (online)

11. Avramenko A. Numerical Simulation of the Process of Combustion of a Stoichiometric Hydrogen-Oxygen Mixture in a Steam Generator // French-Ukrainian Journal of Chemistry. – 2021. Vol. 9 No. 2 – Р. 34–51., doi: https://doi.org/10.17721/fujcV9I2P34-51

12. Avramenko A.M. Application of highly efficient hydrogen generation and storage systems for autonomous energy supply / A.M. Avramenko, A.A. Shevchenko, N.А. Chorna, A.L. Kotenko // Naukovyi visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. Dnipro: Dnipro University of Technology. – 2021. – № 3. – Р. 69–74., doi: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/069

 

Cтатті в наукових фахових виданнях

 

1. Прохоренко А.О. Вибір та обґрунтування схеми наддуву дизеля авіаційного призначення / А.О. Прохоренко, С.С. Кравченко, О.В. Грицюк, А.П. Кузьменко // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2021. - № 1. – С. 75 – 83., doi: https://doi.org/10.32620/aktt.2021.1.08  

2. Корогодський В.А. Порівняння показників згоряння двотактного двигуна з карбюратором та безпосереднім впорскуванням палива / В.А. Корогодський // Двигатели внутреннего сгорания. – 2021. – №1. – С. 35–44., doi: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2021.1.05

3. Левченко Д.В. Вибір та обгрунтування математичного плану 6-ти факторного експерименту при дослідженні пускових якостей ДВЗ / Д.В. Левченко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2021. – №2. – С. 86–92., doi: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2021.2.12

4. Prokhorenko A. Digital twin of gas reciprocating compressor unit: concept, architecture & pilot implementation / A. Prokhorenko, S. Kravchenko, E. Solodkii // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2021. – № 2. – С. 68-72., doi: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2021.2.09

 5. Avramenko A. Numerical Simulation of the Process of Combustion of a Stoichiometric Hydrogen-Oxygen Mixture in a Steam Generator // French-Ukrainian Journal of Chemistry. – 2021. Vol. 9 No. 2 – Р. 34–51., doi: https://doi.org/10.17721/fujcV9I2P34-51

6. Avramenko A.M. Application of highly efficient hydrogen generation and storage systems for autonomous energy supply / A.M. Avramenko, A.A. Shevchenko, N.А. Chorna, A.L. Kotenko // Naukovyi visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. Dnipro: Dnipro University of Technology. – 2021. – № 3. – Р. 69–74., doi: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/069

7. Корогодський В.А. Порівняння показників згоряння двотактного двигуна з карбюратором та безпосереднім впорскуванням палива / В.А. Корогодський // Двигатели внутреннего сгорания. – 2021. – №1. – С. 35–44., doi: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2021.1.05

8. Левченко Д.В. Вибір та обгрунтування математичного плану 6-ти факторного експерименту при дослідженні пускових якостей ДВЗ / Д.В. Левченко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2021. – №2. – С. 86–92., doi: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2021.2.12

9. Prokhorenko A. Digital twin of gas reciprocating compressor unit: concept, architecture & pilot implementation / A. Prokhorenko, S. Kravchenko, E. Solodkii // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2021. – № 2. – С. 68-72., doi: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2021.2.09

10. Глушкова Д.Б. Підвищення зносостійкості вузлів об’ємного гідропривода / Д.Б. Глушкова, Г.А. Аврунін, Ю.В. Рижков, О.І. Воронков, А.І. Степанюк, А.А. Гнатюк //  Вісник ХНАДУ, 2021, вип. 94. – С. 80-84.

 

Монографії

 

1. Кухарёнок Г.М. Совершенствование рабочего процесса дизеля / Г.М. Кухарёнок, В.И. Березун, А.И. Воронков, В.А. Карпенко // Х.: ХНАДУ, 2021. – 172 с. ISBN 978-966-303-777-6.

2. Лєвтєров А.М. Комплексне дослідження енергоекологічних характеристик ДВЗ на альтернативних паливах / А.М. Лєвтєеров, А.М. Авраменко // Інноваційна взаємодія науки з вітчизняним паливно-енергетичним комплексом: досвід ІПМаш НАН України. Монографія за загальною редакцією Ю.М. Мацевитого. – Київ: Наукова думка, 2021. – С. 269–272. ISBN 978-966-00-1753-5.

 

Навчальні посібники

 

1. Мигаль В. Д. Практичні основи діагностування автомобільних двигунів / В. Д. Мигаль, В. А. Корогодський, О. І. Воронков, І. М. Нікітченко – Харків: ХНАДУ, 2021. – 431 с. ISBN 978-966-303-773-8.

 

Участь у конференціях

 

1. XXVI Міжнародний конгрес двигунобудівників (6-11 вересня 2021 р., м. Харків, каф. ДВЗ НТУ «ХПІ»). Секція «Поршневі двигуни внутрішнього згоряння».

1. Корогодський В.А Порівняння показників згоряння двотактного двигуна з карбюратором та безпосереднім впорскуванням палива;

2. Левченко Д.В. Вибір та обґрунтування математичного плану 6-ти факторного експерименту при дослідженні пускових якостей ДВЗ;

3. Prokhorenko A. Digital twin of gas reciprocating compressor unit: concept, architecture & pilot implementation

2. Leontiev D., Voronkov, O., Nikitchenko, I., Korohodskyi, V. SAE Technical Paper 2021-01-1246, SAE Technical Paper 2021-01-1246, PF&L Digital Summit, September 28-30,  2021.

3. V. Korohodskyi, O. Voronkov, A. Rogovyi, S. Kryshtopa, O. Lysytsia, K. Fesenko, V. Bezridnyi N. Rudenko AIP Conference Proceedings 2439, 020011 (2021); doi.org 10.1063/5.0068466 Published Online: 12 October 2021.

4. Міжнародна науково-практична конференція «Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців», 27-29 жовтня 2021 р. Секція «Перспективні ДВЗ».

1. Врублевський О.М., Кузьменко А.П. Діагностика дизеля з мікропроцесорною системою керування у складі сільськогосподарського трактора;

2. Корогодський В.А., Тютюнник Д.В., Авраменко А.Р. Результати експериментальних досліджень процесу згоряння двотактного двигуна при організації зовнішнього та внутрішнього сумішоутворення;

3. Прохоренко А.О., Ріпка М.С. Дослідження ефективності процесу згоряння рослинного палива у циліндрі дизеля;

4. Грицюк О.В., Левченко Д.В. Визначення критеріїв оцінки якості холодного пуску автомобільного дизеля;

5. Абрамчук Ф.І., Авраменко А.М., Кузьменко А.П. Декарбонізація автомобілів шляхом конвертації дизелів і бензинових двигунів в газові;

6. Нікітченко І.М., Тесленко Е.В., Назаров А.О., Богданов А.І. Пневматичний двигун із зовнішнім підводом теплоти;

7. Прохоренко А.О., Грицюк О.В., Кузьменко А.П., Бубир М.В. Вибір основних параметрів конструкції та робочих процесів уніфікованого ряду малолітражних дизелів.

 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи розвитку автомобільного транспорту та інфраструктури», 23–25 листопада 2021 р. (онлайн):

1. Прохоренко А.О., Грицюк О.В., Левченко Д.В. Алгоритми управління свічками розжарювання під час холодного пуску автомобільного дизеля.

2. Лєвтєров А.М., Авраменко А.М. Поліпшення екологічних показників дизельних двигунів шляхом додавання мікродомішок водню до штатного палива.

3. Корогодський В.А., Осетров О.О., Обозний С.В. Оцінка процесу газообміну двотактного двигуна при зовнішньому та внутрішньому сумішоутворенні.

 

Тези конференцій

 

1. Левченко Д.В. Обґрунтування вибору раціональної 6-ти факторної регресійної моделі пуску дизеля / Д.В. Левченко // ХXVI - міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2021 – С. 50-51.

2. Врублевський О.М. Діагностика дизеля з мікропроцесорною системою керування у складі сільськогосподарського трактора / О.М. Врублевський, А.П. Кузьменко // Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців: Міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 жовтня 2021 р.: наук. праці. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С. 176–179.

3. Корогодський В.А., Результати експериментальних досліджень процесу згоряння двотактного двигуна при організації зовнішнього та внутрішнього сумішоутворення / В.А. Корогодський, Д.В. Тютюнник, А.Р. Авраменко // Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців: Міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 жовтня 2021 р.: наук. праці. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С. 188–193.

4. Прохоренко А.О. Дослідження ефективності процесу згоряння рослинного палива у циліндрі дизеля / А.О. Прохоренко, М.С. Ріпка // Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців: Міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 жовтня 2021 р.: наук. праці. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С. 226–230.

5. Грицюк О.В. Визначення критеріїв оцінки якості холодного пуску автомобільного дизеля / О.В. Грицюк, Д.В. Левченко // Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців: Міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 жовтня 2021 р.: наук. праці. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С. 226–230.

6. Абрамчук Ф.І. Декарбонізація автомобілів шляхом конвертації дизелів і бензинових двигунів в газові / Ф.І. Абрамчук, А.М. Авраменко, А.П. Кузьменко // Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців: Міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 жовтня 2021 р.: наук. праці. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С. 169–170.

7. Нікітченко І.М. Пневматичний двигун із зовнішнім підводом теплоти / І.М. Нікітченко, Е.В. Тесленко, А.О. Назаров, А.І. Богданов // Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців: Міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 жовтня 2021 р.: наук. праці. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С. 216–218.

8. Прохоренко А.О. Вибір основних параметрів конструкції та робочих процесів уніфікованого ряду малолітражних дизелів / А.О. Прохоренко, О.В. Грицюк, А.П. Кузьменко, М.В. Бубир // Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців: Міжнар. наук.-практ. конф., 27-29 жовтня 2021 р.: наук. праці. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С. 222–225.

Nach oben

 

Монографії, які надруковані в Україні

 1. Совершенствование рабочего процесса дизеля: монография / Г.М. Кухарёнок, В.И. Березун, А.И. Воронков, В.А. Карпенко. – Х.: ХНАДУ, 2021. – 172 с. ISBN 978-966-303-777-6.

  Навчальні посібники

 1. Практичні основи діагностування автомобільних двигунів: навч. посіб. / В.Д. Мигаль, В.А. Корогодський, О.І. Воронков, І.М. Нікітченко. – Харків: ХНАДУ, 2021. – 431 с. ISBN 978-966-303-773-8.

 

Scopus and Web of Science

 Монографія

1. Rogovyi, A., Korohodskyi, V., Neskorozhenyi, A., Hrechka, I., Khovanskyi, S. (2022). Reduction of Granular Material Losses in a Vortex Chamber Supercharger Drainage Channel. In: Ivanov, V., Pavlenko, I., Liaposhchenko, O., Machado, J., Edl, M. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing V. DSMIE 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. – pp. 218–226, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06044-1_21

 

 Статті

1. Osetrov, O., Chuchumenko, B., Polivyanchuk, A., Korohodskyi, V. (2021). Mathematical Modeling and Computational Study of a Passenger Car Dynamics During Acceleration. Transport Means - Proceedings of the International Conference, No. 1. pp. 284-289. ISSN 1822-296 X (print); ISSN 2351-7034 (online)

2. Korohodskyi, V., Leontiev, D., Rogovyi, A., Kryshtopa, S., Gritsuk, I., Voronkov, O., Prokopiuk, D. "Research of Spark Ignition Engine and Internal Mixture Formation Using Single-Zone, Two-Zone and Three-Zone Calculation Model of It Working Process," SAE Technical Paper 2022-01-1000, 2022, https://doi.org/10.4271/2022-01-1000.

3. Rogovyi, A., Korohodskyi, V., Neskorozhenyi, A., Hrechka, I., Khovanskyi, S. (2022). Reduction of Granular Material Losses in a Vortex Chamber Supercharger Drainage Channel. In: Ivanov, V., Pavlenko, I., Liaposhchenko, O., Machado, J., Edl, M. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing V. DSMIE 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. – pp 218–226. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06044-1_21

4. Bolshakov V.I., Kalinin O.V., Kalinina N.E., Hlushkova D.B., Voronkov O.I., Ryzhkov Y.V., Stepanyuk A.I. INCREASING THE CORROSION RESISTANCE OF WELDED JOINTS OF HEAT-RESISTANT NICKEL ALLOY WITH STEEL. Problems of Atomic Science and Technology, 2022, 137(1), р. 195–198. https://doi.org/10.46813/2022-137-195

5. Avramenko A. Numerical Simulation of the Process of Combustion of a Stoichiometric Hydrogen-Oxygen Mixture in a Steam Generator. French-Ukrainian Journal of Chemistry. – 2021. Vol. 9 No. 2  – Р. 34–51. doi.org/10.17721/fujcV9I2P34-51  (Q3) - Web of Science

 

Cтатті в наукових фахових виданнях

 1. Прохоренко А.О. Вплив двостадійного згоряння палива в циліндрі дизеля на його індикаторні показники / А.О. Прохоренко, С.С. Кравченко, Є.І. Солодкий, М.С. Шелестов // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2022. – №1. – С. 27–34. doi: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2022.1.04

2. Прохоренко А.О. Спосіб організації двостадійного впорскування палива в циліндр дизеля за допомогою гідромеханічної паливної апаратури / А.О. Прохоренко, С.С. Кравченко, Є.І. Солодкий // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2022. – №2. – С. 25–32. doi: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2022.2.04

3. Грицюк О.В. Формування математичного плану експерименту при дослідженні пускових якостей автомобільного дизеля / О.В. Грицюк, Д.В Левченко // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2022. – №1. – С. 59–64. doi: https://doi.org/10.20998/0419-8719.2022.1.08

4. Avramenko A.M., Shevchenko A.A., Chorna N.А., Kotenko A.L. Application of highly efficient hydrogen generation and storage systems for autonomous energy supply. Naukovyi visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. Dnipro: Dnipro University of Technology. – 2021. – № 3. – Р. 69–74. doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/069 (6541030) (Q3) - Scopus

5. Abramchuk F.I., Avramenko A.M., Kuzmenko A.P. Investigation on the process of injection of commercial grade and blended fuel in a diesel engine. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, № 2. – pp. 40-46, doi: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-2/040

6. Avramenko A., Vnukova N., Kozlovskyi O., Zipunnikov M., Hradovych N., Darmofal E., & Khaneichuk K. Revealing the effect of plasma-chemical treatment of propane-butane fuel on the environmental characteristics of the internal combustion engine. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2022. Vol. 3(10) (117). P. 14–20. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.259477 (Q2)

7. Левченко Д.В. Реалізація науково-технічного підходу до створення системи пуску автомобільного дизеля / Д.В.Левченко, О.В. Грицюк // Харків: Вісник ХНАДУ. – № 96. – 2022. – С. 107-112 с., doi: https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2022.96.0.107

 

Патенти

 1. Пат. 125140 Україна, МПК B60K 6/12. Комбінована силова установка автотранспортного засобу / Воронков О.І., Нікітченко І.М. Глушкова Д.Б. та ін. – № a 2019 06653; заяв. 10.12.2019; опубл. 19.01.2022, Бюл.№ 3.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №112587 Україна. Комп’ютерна програма «Analiz_LabWork» / А.О. Прохоренко, О.В. Грицюк, Д.В. Левченко, Кузьменко А.П. (Україна); авторські майнові права належать: Прохоренко А.О., Грицюк О.В., Левченко Д.В., Кузьменко А.П., ХНАДУ; заявл. 01.02.2022; дата реєстрації  05.04.2022.

3. Патент на корисну модель 151742  Україна, F02B47/10, F02B19/12. Поршневий тепловий двигун з індукційним підігрівом повітря вхідного каналу / Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Воронков О.І., Нікітченко І.М., Гнатова Г.А. –  №  u202107628; заявл. 28.12.2021; опубл. 07.09.2022, Бюл. №36. sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1704751/

4. Патент на корисну модель  151743 Україна, МПК  F02B 47/10. Спосіб роботи поршневого теплового двигуна з індукційним підігрівом повітря у вхідному каналі /  Гнатов А. В.; Аргун Щ. В.; Воронков О. І.; Гнатова Г. А.; Нікітченко І. М. – №  u202107638; заяв.  28.12.2021; опубл. 07.09.2022, бюл. № 36.

5. Патент на корисну модель  151744 Україна, МПК  F02B 47/00. Спосіб роботи поршневого теплового двигуна з індукційним підігрівом повітря у циліндрах /  Гнатов А. В.; Аргун Щ. В.; Воронков О. І.; Гнатова Г. А.; Нікітченко І. М. – №   u202107641; заяв.  28.12.2021; опубл. 07.09.2022, бюл. № 36.

6. Патент на корисну модель 151746 Україна, F02B47/00. Поршневий тепловий двигун з індукційним підігрівом повітря у циліндрах / Гнатов А. В., Аргун Щ. В., Воронков О.І., Нікітченко І.М., Гнатова Г.А. –  №  u202107646; заявл. 28.12.2021; опубл. 07.09.2022, Бюл. №36. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1704739/

 

Участь у конференціях викладачів, аспірантів та студентів

 Доповіді

1. 84-я міжнародна студентська наукова конференція студентів університету на базі кафедри ДВЗ Автомобільного факультету ХНАДУ, 11–15 квітня 2022 р., Україна, Харків. Секція «Енергетичне машинобудування».

1. Броневицький Д.О. Аналіз впливу рівня форсування на тепловий стан випускного клапана.

2. Жуков А.В. Розрахунок теплового стану випускного клапана.

3. Датченко С.В. Вплив тиску на впуску на показники пневмодвигуна в комбінованому двигуні 4Ч8,2/7,1.

4. Ганцев В.В. Вплив температури на впуску на показники пневмодвигуна в комбінованому двигуні 4Ч8,2/7,1.

5. Іванченко Д.Л. Модернизація системи паливоподавання дизеля 4Ч10,5/12.

6. Калюжний А.Ю. Розробка конструкції передпускового підігрівача моторного масла у піддоні дизеля.

7. Коваленко А.О. Розробка конструкції системи передпускового підігріву корінних підшипників колінчастого валу.

8. Кубран Д.Р. Удосконалення конструкції газорозподільного механізму.

9. Лях Я.Л. Підвищення техніко-економічних показників двигуна за рахунок вдосконалення системи живлення паливом.

10. Кульминський О.О. Розробка конструкції системи передпускової підготовки дизеля.

11. Полубатько В.Є. Підвищення техніко-економічних показників двигуна за рахунок вдосконалення системи живлення  паливом.

12. Стоянов Б.Д. Проектувальний розрахунок деталей газорозподільного механізму.

13.Тітов М.А. Вибір та обґрунтування параметрів системи змащення двигуна.

14. Федорченко М.С. Розробка конструкторсько-технологичних заходів по зниженню механічних витрат в ЦПГ.

15. Шевченко С.О. Вибір та обґрунтування параметрів системи охолодження двигуна.

16. Алавердов Д.А. Підвищення техніко-економічних показників двигуна 4Ч 7,5/7,35.

17. Буцін М.А. Оснащення двигуна 4Ч7,5/7,35 системою безпосереднього впорскування палива.

18. Кандира Д.С. Підвищення техніко-економічних показників двигуна за рахунок модернізації системи наддуву.

19. Котелевець К.С. Підвищення техніко-економічних показників двигуна за рахунок застосування наддуву.

20. Максимченко В.О. Покращення експлуатаційної паливної економічності.

21. Руденко В.В. Конвертація дизеля для роботи на зрідженому нафтовому газі (LPG).

22. Тронін В.І. Застосування робочого процесу з розшаруванням паливоповітряного заряду на двигуні 1Д 8,2/8,7.

23. Усов О.О. Підвищення техніко-економічних показників двигуна 1Д 8,2/8,7.

 

2. 86-я Науково-технічна та науково-методична конференція університету, 10–13 травня 2022 р., м. Харків. Секція «Енергетичне машинобудування».

1. Корогодський В.А., Прохоренко А.О. Організація навчального процесу на кафедрі ДВЗ ХНАДУ в умовах військового стану та бойових дій у Харкові.

2. Кузьменко А.П. Особливості ремонту та експлуатаціі техніки ЗСУ в умовах бойових дій під час російського вторгнення в Україну.

3. Грицюк О.В., Левченко Д.В. Вибір форм та методів викладання дисципліни "Випробування ДВЗ" в умовах вимушеного переселення під час бойових дій або стихійного лиха".

4. Авраменко А.М., Лєвтєров А.М., Бганцев В.М. Використання поршневої мотор-генераторної установки у циклі комбінованої енергоустановки з твердооксидними паливними елементами.

5. Нікітченко І.М. Автомобільний пневмодвигун, створений на базі чотиритактного ДВЗ.

6. Воронков О.І., Тесленко Е.В., Назаров А.О., Пасічник К.М., Трофименко Д.О. Результати випробувань пневмодвигуна з комбінованою клапанною системою повітророзподілу.

 

3. XXVII Міжнародний конгрес двигунобудівників (5-10 вересня 2022 р., м. Харків, каф. ДВЗ НТУ «ХПІ»). Секція «Поршневі двигуни внутрішнього згоряння».

1. О. В. ГРИЦЮК Д. В. ЛЕВЧЕНКО (Харків) Формування математичного плану експерименту при дослідженні пускових якостей автомобільного дизеля.

 

 4. Форум академічної доброчесності від UNICHECK 04.10.2022.

1. Нікітченко І.М.

 

Опубліковані тези доповідей

 1. Корогодський В.А. Визначення коефіцієнта надлишку повітря в двотактному двигуні з іскровим запалюванням при зовнішньому та внутрішньому сумішоутворенні / В.А. Корогодський // Матеріали 13-ї міжнар. наук. - практ. конфер. «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування» СЕУТТОО-2022, 07-09 вересня 2022 р. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2022. – С. 28-32.

2. Корогодський В.А. Вибір термодинамічної моделі на базі методу об’ємного балансу для двигуна з іскровим запалюванням та внутрішнім сумішоутворенням / В.А. Корогодський, О.А. Журавель, А.В. Звірко, Д.І. Коваленко // Сучасні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців: Міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 жовтня 2022 р.: наук. праці. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С. 133–136.

3. Авраменко А.М. Чисельне моделювання процесів тепломасообміну у камері згоряння ДВЗ / А.М. Авраменко // Сучасні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців: Міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 жовтня 2022 р.: наук. праці. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С. 110-113.

4. Воронков О.І. Математичне моделюванняи поверхні камери згоряння дизельного двигуна / О.І. Воронков, М.В. Стрілець, К.М. Пасечнік // Сучасні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців: Міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 жовтня 2022 р.: наук. праці. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С. 115-118.

5. Кравченко С.С. Покращення експлуатаційних характеристик транспортних дизелів шляхом використання двостадійного впорскування в циліндр // С.С. Кравченко, А.П. Кузьменко, Є.І. Солодкий // Сучасні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців: Міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 жовтня 2022 р.: наук. праці. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С. 136-139.

6. Нікітченко І.М. Моделювання динаміки руху паливного факела в камері згорання дизельного двигуна / І.М. Нікітченко, С.В. Гончаров // Сучасні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців: Міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 жовтня 2022 р.: наук. праці. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С. 142-145.

7. Нікітченко І.М. Особливості підігріву стисненого повітря в пневмодвигуні / І.М. Нікітченко, Д.О. Трофіменко // Сучасні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців: Міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 жовтня 2022 р.: наук. праці. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С. 145-147.

8. Корогодський В.А. Оцінка процесу газообміну двотактного двигуна при зовнішньому та внутрішньому сумішоутворенні / В.А. Корогодський, О.О. Осетров, С.В. Обозний // Перспективи розвитку автомобільного транспорту та інфраструктури: збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ: ДП «ДержавтотрансНДІпроект», 2022. – С. 295-299. ISBN 978-966-8799-21-1.

9. Авраменко А.М. Поліпшення екологічних показників дизельних двигунів шляхом додавання мікродомішок водню до штатного палива / А.М. Авраменко, А.М. Лєвтєров // Перспективи розвитку автомобільного транспорту та інфраструктури: збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ: ДП «ДержавтотрансНДІпроект», 2022. – С. 165-167. ISBN 978-966-8799-21-1.

10. Прохоренко А.О. Алгоритми управління свічками розжарювання під час холодного пуску автомобільного дизеля / Прохоренко А.О., Грицюк О.В., Левченко Д.В. // Перспективи розвитку автомобільного транспорту та інфраструктури: збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ: ДП «ДержавтотрансНДІпроект», 2022. – С. 269-270. ISBN 978-966-8799-21-1.

11. Прохоренко А.О. Вплив двостадійного згоряння палива в циліндрі дизеля на його індикаторні показники / А.О. Прохоренко, С.С. Кравченко, Є.І. Солодкий, М.С. Шелестов // ХXVII - міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2022 – С. 22.

12. Прохоренко А.О. Спосіб організації двостадійного впорскування палива в циліндр дизеля за допомогою гідромеханічної паливної апаратури / А.О. Прохоренко, С.С. Кравченко, Є.І. Солодкий // ХXVII - міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2022 – С. 25.

13. Авраменко А.М. Чисельне дослідження термодинамічних та електрохімічних процесів у твердооксидному паливному елементі / The 3rd International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (April 10-12, 2022) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022. 351 p. ISBN 978-84-15927-32-7. С. 67 – 70. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-eurasian-scientific-discussions-10-12-aprelya-2022-goda-barselona-ispaniya-arhiv/

 

Опубліковані матеріали конференцій

1. Korohodskyi, V., Leontiev, D., Rogovyi, A., Kryshtopa, S., Gritsuk, I., Voronkov, O., Prokopiuk, D. SAE Powertrains, Fuels & Lubricants Conference & Exhibition (September 6-8, 2022) Krakow, Poland, Online https://www.bosmal.eu/?modul=aktualnosc&id=1633337502

2. Rogovyi, A., Korohodskyi, V., Neskorozhenyi, A., Hrechka, I., Khovanskyi, S. 5th International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange (June 7-10, 2022) Poznan, Poland, Online https://dsmie.sumdu.edu.ua/images/DSMIE-2022/DSMIE-2022-Book-of-Abstracts.pdf

3. Корогодський В.А. Визначення коефіцієнта надлишку повітря в двотактному двигуні з іскровим запалюванням при зовнішньому та внутрішньому сумішоутворенні / В.А. Корогодський // Матеріали 13-ї міжнар. наук. - практ. конфер. «Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування» СЕУТТОО-2022, 07-09 вересня 2022 р. – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2022. – С. 28-32.

4. Прохоренко А.О. Вплив двостадійного згоряння палива в циліндрі дизеля на його індикаторні показники / А.О. Прохоренко, С.С. Кравченко, Є.І. Солодкий, М.С. Шелестов // Тези доповідей ХXVIІ - міжнародного конгресу двигунобудівників, 5-10 вересня 2022 р. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2022 – С. 22.

5.Прохоренко А.О. Спосіб організації двостадійного впорскування палива в циліндр дизеля за допомогою гідромеханічної паливної апаратури / А.О. Прохоренко, С.С. Кравченко, Є.І. Солодкий // Тези доповідей ХXVIІ - міжнародного конгресу двигунобудівників, 5-10 вересня 2022 р. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2022 – С. 25.

6. Воронков О.І. Результати випробування пневмодвигуна / О.І. Воронков, І.М. Нікітченко, Е.В. Тесленко, А.І. Богданов, А.О. Назаров // Матеріали міжнар. наук. - техн. конфер. «Матеріалознавство та технології», 22–23 вересня 2022 р. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С. 184-188.

7. Корогодський В.А. Оцінка температури в надпоршневому об’ємі по зонах (продукти згоряння, паливоповітряна суміш, повітря) у двигуні з іскровим запалюванням та внутрішнім сумішоутворенням / В.А. Корогодський, О.О. Матиско // Матеріали міжнар. наук. - техн. конфер. «Сучасний стан та проблеми двигунобудування», 24–25 листопада 2022 р. – Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2022. – С. 108-111. ISBN 978-617-7472-99-4.

8. Грицюк О.В. Усвідомлений вибір основних конструктивних і регулювальних параметрів вітчизняного дизеля для вантажно-пасажирських автомобілів, мінівенів і мікроавтобусів / О.В. Грицюк, М.А. Парамонов // Матеріали міжнар. наук. - техн. конфер. «Сучасний стан та проблеми двигунобудування», 24–25 листопада 2022 р. – Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2022. – С. 18-22.

9.Воронков О.І. Математичне моделювання динаміки паливного факела в дизелі за допомогою пакета MATLAB / О.І. Воронков, І.М. Нікітченко // Матеріали міжнар. наук. - техн. конфер. «Сучасний стан та проблеми двигунобудування», 24–25 листопада 2022 р. – Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2022. – С. 91-94.

10. Єфремов А.О. Поліпшення техніко-економічних показників дизелів застосуванням системи налаштованого впуску / А.О. Єфремов // Матеріали міжнар. наук. - техн. конфер. «Сучасний стан та проблеми двигунобудування», 24–25 листопада 2022 р. – Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2022. – С. 104-107.

11. Нікітченко І.М. Альтернативні енергоустановки / І.М. Нікітченко // Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку автомобільного транспорту та інфраструктури: виклики воєнного часу» 14-16 грудня 2022 р. Формат: у режимі відеоконференції (онлайн)

Nach oben

НОВИНИ